Povežite se s nama

Događanja

Najvažnije od mnogobrojnih ulaganja u 4 godine – osnivanje Srednje škole Ludbreg

Objavljeno:

- dana

Dan grada Ludbrega 19. ožujka svečano obilježen u godini u kojoj se obilježava i veliki jubil

Rješenje o početku rada škole doneseno je početkom godine. – To je iznimno važno za Ludbreg, grad koji zaslužuje imati srednjoškolsku obrazovnu ustanovu – rekao je Marijan Krobot, SDP-ov gradonačelnik tijekom čijeg mandata je u komunalnu infrastrukturu uloženo više od 41,5 milijuna kn

U komunalnu infrastrukturu na području grada Ludbrega je za vrijeme mandata SDP-ovog gradonačelnika Marijana Krobota uloženo više od 41,5 milijuna kuna. Od toga je iz gradskog proračuna te sufinanciranjem građana uloženo 16.660.000 kuna, a gotovo 25 milijuna kuna u komunalnu infrastrukturu uložili su Županijska uprava za ceste, Hrvatske ceste, HEP i Termoplin. Uz to je od 2009. do ove godine gradska vlast pokrenula i ostvarila niz drugih projekata.

Škola je ponos

Obrtništvo i poduzetništvo, malo gospodarstvo, trgovina i turizam – djelatnosti za gospodarski napredak

Međutim, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 19. ožujka na Dan grada, gradonačelnik Krobot je kao najznačajnije postignuće istaknuo osnivanje Srednje škole Ludbreg.
– Posebno sam ponosan što je početkom ove godine nadležno ministarstvo donijelo rješenje o odobrenju početka rada Srednjoj školi Ludbreg. U dvije godine uspješno smo uspjeli privesti kraju ovaj projekt koji je započeo otvaranjem jednog gimnazijskog odjeljena upisanog početkom školske godine 2010./2011. Tijekom prošle godine Varaždinska županija je donijela akt o osnivanju ustanove, a početkom ove godine je Ministarstvo donijelo i rješenje o početku rada srednje škole. To je iznimno važno za Ludbreg, grad koji zaslužuje imati srednjoškolsku obrazovnu ustanovu – rekao je Krobot.

Ovogodišnja proslava Dana grada bila je posebno svečana: održana je u godini u kojoj grad Ludbreg obilježava 500. godišnjicu Bule pape Leona X., pisanog dokumenta od 19. ožujka 1513. godine kojim je Ludbreg proglašen prošteništem na čast presvete krvi Kristove. Upravo je zbog toga 19. ožujak proglašen Danom grada Ludbrega.
– Bula pape Leona X. iz 1513. godine značajno je odredila poziciju našega grada, ne samo u prošlosti, nego i sadašnjosti, a nadamo se još značajnije i u budućnosti. Iako je po statističkim podacima jedan od najmanjih gradova Varaždinske županije, Ludbreg svojom dugom i bogatom poviješću, strateškim zemljopisnim položajem te kulturnim raznolikostima spada u red važnijih gradova sjeverozapadne Hrvatske. S okolnih 11 naselja prostire se na površini od 68,30 četvornih metara s više od 8.500 stanovnika.
Ludbreg je desetljećima administrativno, kulturno i gospodarsko središte ludbreške Podravine. Mnogo toga povijesnog temelj je današnjeg razvoja. Obrtništvo i poduzetništvo, malo gospodarstvo te trgovina i turizam djelatnosti su u kojima Grad vidi najveće mogućnosti za gospodarski napredak. Unatoč brojnim teškoćama, smanjenim prihodima i izostanku kapitalnih potpora, ipak možemo biti zadovoljni što smo sukladno proračunskim mogućnostima nastavili s aktivnostima oko izgradnje komunalne infrastrukture kako u samom gradu Ludbregu, tako i u okolnim naseljima – kaže Krobot.

Papinska bula iz 1513. godine odredila razvoj Ludbrega  -Ludbreg je, povijesno, stari hrvatski gradić nastao na zidinama starorimskoga grada Castrum Iovije i u tom razdoblju bio je najznačajnije odredište na putu od istoka – Murse (današnjeg Osijeka) prema zapadu – Petovije (današnjega Ptuja u Sloveniji). Tragovi pak staroga grada Ludbrega sežu potkraj 11. i početkom 12. stoljeća, uz koje se veže i sam naziv grada Ludbrega i to najvjerojatnije po burgundijskom plemiću Lodbringu.Od 13. do 20. stoljeća Ludbregom gospodare poznate plemićke obitelji (Erdödy, Čuz, Batthyany), no ovo razdoblje još nije dovoljno istraženo budući da se velik dio arhivske građe nalazi u mađarskim i drugim arhivima. Najstariji dosad poznati sačuvani dokument je iz davne 1244. godine – listina Bele IV. kojom se prvi put spominje ludbreško vlastelinstvo. Značajna godina iz ludbreške povijesti je svakako 1411. i to po čudesnom događaju pretvorbe vina u krv Kristovu po kojem je Ludbreg postao proštenište predragocjene krvi Kristove, jedino u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. No najvažniji pisani dokument je Bula pape Leona X. iz 1513. godine kojom je Ludbreg proglašen prošteništem na čast presvete krvi Kristove. U znak poštovanja stoljetne tradicije, a kao spomen na Bulu pape Leona X. iz 1513. godine, upravo je 19. ožujka proglašen Danom grada Ludbrega. Ove godine se obilježava veliki jubilej, 500. godišnjica papinskog pisma.

Obrazovanje i turizam

Ludbreg ima više od 8.500 stanovnika, a bio je i ostao sjedište ludbreške Podravine

No posebnu pozornost posvetili su i obrazovanju. Grad godišnje izdvaja više od 350 tisuća kuna za stipendiranje, a trenutno stipendije koristi 38 redovitih studenata. Mjesečno sa 600 kuna po djetetu sufinanciraju boravak djece u tri dječja vrtića po istim kriterijima za ukupno 275 djece u jednom gradskom i dva privatna dječja vrtića. Sufinanciraju i prijevoz osnovnoškolaca, dio prehrane te ostale projekte u osnovnoj školi. No provode i pronatalitetnu politiku davanjem potpora u iznosu od 1.000 kuna za svako novorođeno dijete.

– Jedan od važnih razvojnih pravaca Ludbrega svakako je i turizam te se stoga intenzivno radi na valorizaciji i stavljanju u funkciju postojećih turističkih potencijala i osmišljavanju novih sadržaja pojedinih manifestacija tijekom godine – napominje Marijan Krobot.
Ludbreg je danas poznat po nizu manifestacija, od kojih je najpoznatija proslava Deset dana svete nedjelje. U svetištu je uređena centralna staza križnog puta, u što je uloženo više od 320 tisuća kuna, a na inicijativu župe presvetog Trojstva Ludbreg i uz financijsku pomoć kumova i donatora postaja obnovljene su postaje križnog puta. Uređen je i dio bočnih staza križnog puta, čime je omogućen pristup osobama s invaliditetom.

No uloženo je i u zaštitu spomenika kulture, sportske i predškolske objekte, a naravno i u komunalnu infrastrukturu.
– Želja nam je da naš grad ostane i postane mjesto ugodnog življenja i da i nadalje stvaramo takve životne uvjete koji će mladim naraštajima biti dostatni da svoju budućnost vežu uz Ludbreg, a starijima omogućiti da mirnije i bezbrižnije prožive svoje starije dane – zaključio je Krobot.

ULAGANJA U LUDBREGU

Javne površine

– dovršena je pješačko-biciklistička staza u Ulici P. Krešimira – vrijednost inv. 979.918,37 kn (46 % Grad, 54 % Ministarstvo prema Programu EIB II)
– asfaltirano je parkiralište ispred zgrade branitelja u Ul. T. Ujevića
– asfaltiran je nogostup u Ulici A. Stepinca
– izvedene pješačke staze ispred POU-a i spušteni prijelazi za invalide
– izvedba i rekonstrukcija nogostupa u dijelu Ul. kardinala F. Kuharića
– uređenje pješačkih staza i uređenje zelene površine s rubnicima u dijelu Ulice M. Gupca i u Kratkoj ulici

Nerazvrstane ceste

– izrađeno je idejno rješenje uređenja Sajmišne ulice, izgrađena je prometnica u ovoj ulici te su uređene zelene površine između kućnih prilaza – vrijednost ove investicije je preko 900.000,00 kuna
– napravljen je šljunčani tampon neimenovane ulice s izlazom na Lovački put) – asfaltirana je Ulica P. Miškine – ulaganja preko 260 tisuća kuna
– dovršena je izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni Istok – vrijednost inv. 3.986.006,16 kuna (46 % Grad, 54% Ministarstvo – Program EIB II)
– asfaltirane su nerazvrstane ceste u Zoni male privrede A i B – cesta C4, C3 i odvojak C5 – vrijednost preko 950 tisuća kuna
– izgradnja pješačko-biciklističke staze i dio ceste do romskog naselja – vrijednost ovih radova je preko 250 tisuća kuna, a Savjet za nacionalne manjine je sufinancirao 100 tisuća kuna.

Lokalne, županijske i državne ceste

– postavljen je fini sloj asfalta na državnoj cesti D24 – Koprivnička (od kružnog toka do državne ceste D2) – D 760 m i održavanje državnih cesta D2 i D24
– izveden je drugi sloj asfalta na dijelu lokalne ceste 25098 – Tri lipe – Farmal
– izgrađene su pješačko-biciklističke staze i postavljen fini sloj asfalta u dijelu Vinogradske ulice u dužini od 275 m – vrijednost investicije preko 630 tisuća kuna
– obnovljen je asfaltni tepih županijske ceste 2075 – Trg Sv. Trojstva, Ulica kardinala A. Stepinca, R. Fizira, B. Hlasteca u dužini od 1.160 metara – vrijednost investicije preko 470 tisuća kuna
– Hrvatske ceste redovno su održavale državne ceste D2 i D24

Javna rasvjeta

– izgrađena je javna rasvjeta u Ulici M. Krleže – investicija preko 168 tisuća kuna
– izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete u Koprivničkoj ulici – vrijednost investicije preko 120 tisuća kuna
– tijekom 2011. godine izgrađena je ekološka i štedljiva LED javna rasvjeta u:
a) Zoni male privrede A i B (24 kom) – 339.754,61 kn
b) Gospodarskoj zoni Istok (34 kom) – 264.285,58 kn
c) stambeno-poslovnoj zoni Centar Istok III (34 kom) – 359.127,99 kn

Objekti i uređaji za opskrbu
pitkom vodom

– rekonstruirana je vodovodna mreža na Trgu slobode te izveden priključak za stadion NK Podravina
– izvedeno je interventno održavanje vodovodne mreže u Sajmišnoj i Trgu slobode

Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

– izgrađena je sekundarna kanalizacija u Sajmišnoj ulici u Ludbregu i dio kolektora u Vinogradskoj – 775.223,44 kn
– proširena je kanalska mreža u Sajmišnoj ulici
– izgrađena je kanalizacija u dijelu Vinogradske ulice – vrijednost investicije preko 230 tisuća kuna

Ostali značajni projekti

– u potpunosti je dovršena izgradnja sportskog objekta na stadionu NK Podravina i predana na korištenje nogometnom klubu Podravina – vrijednost ove investicije je 4.870.000,00 kuna
– obavljena je sanacija i zamjena krovišta zgrade DV Radost i toplinska izolacija negrijanog tavana – vrijednost preko 330 tisuća kuna, a u sklopu II. faze sanacije ove zgrade zamijenit će se prozorska stolarija prozorima s troslojnim izo-staklima te toplinska izolacija temelja i zidova

ULAGANJA PO MJESNIM ODBORIMA

SELNIK

– tijekom 2009. godine dovršena je izgradnja pješačko-biciklističke staze u vrijednosti od gotovo 600.000 kuna
– postavljen je fini sloj asfalta u Ulicama V. Nazora i N. Tesle te je obnovljen asfaltni tepih županijske ceste br. 2075 u vrijednosti od preko milijun kuna
– sredstvima Varaždinske županije u iznosu od 60.000 kuna uređeno je parkiralište kod društvenog doma
– značajno je spomenuti i ulaganja distributera; Varkom u interventno održavanje mreže uložio 55.000 kuna, a izvedeni su i radovi na infrastrukturi HT-a
– tijekom 2012. godine sredstvima Vijeća Mjesnog odbora, donacijama i uz pomoć Grada uređeno je dječje igralište
– uz značajnu pomoć Ministarstva kulture, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Grada Ludbrega te brojnih sponzora i donatora obnovljena je crkva svetog Antuna

HRASTOVSKO

– obavljeno je asfaltiranje Bednjanske ulice
– uređeno je parkiralište kod društvenog doma
– Elektra je obavila rekonstrukciju niskonaponske mreže

KUĆAN LUDBREŠKI

– asfaltirana je nerazvrstana cesta Kućan – Hrastovsko u duljini od 500 metara i vrijednosti izvedenih radova od 130.000 kuna

VINOGRADI LUDBREŠKI

– značajna je investicija 2011. godine asfaltiranje nerazvrstane ceste Graci s odvojcima ukupne duljine 2.495 metara i vrijednosti preko 1,2 milijuna kuna
– najznačajnija investicija tijekom 2012. svakako je asfaltiranje ceste Sigečak i to glavne prometnice i ukupno 11 odvojaka sveukupne duljine preko 6.000 metara i vrijednosti investicije preko 3,9 milijuna kuna uz financiranje Županijske uprave za ceste, Grada Ludbrega i građana
– tijekom 2012. godine asfaltirana su i dva odvojka – odvojak Šimegi duljine 400 m i vrijednosti preko 140 tisuća kuna i odvojak Gerić duljine 220 m i vrijednosti preko 65 tisuća kuna
– značajna su bila i ulaganja Elektre – izgrađene su nove trafostanice, izvršeni su radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže

SIGETEC LUDBREŠKI

– rekonstruirana je niskonaponska mreža
– modernizirana je županijska cesta Sigetec – Slokovec – vrijednost investicije preko 250 tisuća kuna

GLOBOČEC LUDBREŠKI

– u sklopu programa Beterment II dovršena je obnova i proširenje državne ceste D2
– tijekom prošle godine saniran je most između Cvjetne i Izvorske ulice
– Elektra je izvršila rekonstrukciju niskonaponske mreže, Hrvatske šume održavanje pojedinih puteva, a Hrvatski telekom radove na infrastrukturi

ČUKOVEC

– u sklopu programa Beterment II dovršena je obnova i proširenje državne ceste D2
– proširena je ulica i uređeno parkiralište kod društvenog doma
– uređeni su odvojci između Vinogradske ulice i Graci te 4. segovljanske ulice
– Elektra je obavila rekonstrukciju niskonaponske mreže, Hrvatske šume održavanje pojedinih puteva

BOLFAN

– u sklopu programa Beterment II dovršena je obnova i proširenje državne ceste D2
– uređena je Martijanska ulica te sanacije puteva u Školskoj i Ludbreškoj ulici
– Varkom je obavio interventno održavanje mreže u Bolfanu – vrijednost ovih radova je 550.000,00 kuna
– Elektra je obavila rekonstrukciju niskonaponske mreže, Hrvatske šume održavanje pojedinih puteva

SEGOVINA

– tijekom 2011. godine izgrađen je i saniran most – investitor su bile Hrvatske šume, a vrijednost ovih radova je preko 240.000 kuna
– asfaltirana je spojna cesta – prilaz groblju
– pripremljena je projektna dokumentacija za izgradnju vodovoda do ovog naselja, investitor Varkom je zaokružio financijsku konstrukciju i vodovodna mreža bi trebala biti izgrađena do polovice 2013. godine

SLOKOVEC

– asfaltirana je lokalna cesta Slokovec – Globočec u duljini od 1.100 metara i vrijednosti radova od preko 500.000,00 kuna
– uređen je i asfaltiran prilaz prema vatrogasnom domu kao i odvojak Martinković
– tijekom 2011. godine uređeno je parkiralište i prilazni put kod NK Sloga, a za ove radove utrošeno je preko 127 tisuća kuna
– također je tijekom 2011. godine presvučen novi sloj asfalta na dijelu županijske ceste – vrijednost ove investicije je preko 170 tisuća kuna

Izvor:
Foto:

Događanja

Zlatne Gorice: Loza je “potkupljena” darovima i pjesmom, fino se jelo i pilo i nova godina u vinogradu počinje

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Zlatne Gorice na Varaždin Bregu bile su danas nezaobilazan domaćin za sve koji vole Vincekovo.

Udruga vinogradara i voćara „Varaždinbreg“, u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Gornji Kneginec, organizirala je ovo tradicionalno obilježavanje „Svetog Vinka“, zaštitnika vinogradara i vinograda.

Ceremonija obilježavanja početka još jedne marljive godine rada u vinogradu popraćena je glazbom tamburaša, finom hranom i jasno, najukusnijim kaljicama.

Da bi se umilili trsovima za najbolje grožđe, gosti su svi zajedno, praćeni tamburašima, otpjevali pučku „Trsek moj zbudi se”. Na trsje su povješani darovi, svećenik je blagoslovio lozu i nova vinogradarska godina službeno je započela.

Nastavite čitati

Događanja

Topličanci uživaju u svojoj Božićnoj priči, a mališani s nestrpljenjem čekaju sutrašnji dolazak Motomrazova

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

“Toplička Božićna priča” jutros se nastavila u najljepšoj mogućoj vizuri u ovo doba godine – snježni pokrivač prekrio je grad.

Prava je to atmosfera za brojna događanja Božićne priče.Tijekom trodnevne priredbe Toplićanci i njihovi gosti mogu razgledavati Mali sajam eko proizvoda i rukotvorinama kao stvorenima za originalne božićne poklone.
U predahu šetnje u kućici restorana “Bernarda” nudi se kuhano vino, bezalkoholni i onaj jači, alkoholni punč, Križevačko craft pivo, domaća pita, hrana s roštilja i vrući, šarf gulaš.
Sinoć su posjetitelje zabavljali Neven i Leo, a večeras je na redu iznova jedan duo, Mirta i Emerik.
Poslijepodne će klinci, ali i svi koji se tako osjećaju sjesti u toplo kino i pogledati predstavu “Patuljci pojma nemaju pa se Djedici hitro spremaju”.
Nedjelja je rezervirana za svima one najdraže na Topličkom Božićnom sajmu – u 15  sati stižu Motomrazovi, čija je uzajamna ljubav s djecom velika.
Kakvi bi to Motomrazovi bili bez darova, pa će iz svojih vreća na motorima slatkim poklonima darivati mališane.
Paljenjem treće adventske svijeće u 16 sati završava se službeni dio ovogodišnje “Topličke Božićne priče”.

 

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje