Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na 22. sjednici održanoj u četvrtak, 28. svibnja, razmatralo je 24 točke dnevnog reda.

Većina odluki je jednoglasno doneseno.

Donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ljubešćica za 2019. godinu u iznosu od 9.450.218,29 kuna.

Također je jednoglasno donesena i Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima s područja Općine Ljubešćica za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, a mjere su sljedeće:
– u cijelosti se oslobađaju sljedeći gospodarski subjekti:
a) pravne i fizičke osobe koje su obustavile obavljanje svoje djelatnosti na temelju Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada i trgovinama, uslužnim djelatnostima i održavanju sportskih i kulturnih događaja, donesene od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020., objavljene u „Narodnim novinama“ broj 32/20.

– djelomično, u visini od 50 % oslobađaju se sljedeći gospodarski subjekti:
b) pravne i fizičke osobe koje su zabilježile pad prihoda više od 20 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine (korisnici potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (Epidemijska bolest –COVID 19)

– odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme posebnih, kriznih okolnosti, od kojih su izuzete mjere prisilne naplate za dugovanja kojima prijeti zastara

– za vrijeme obustave redovitog rada Dječjeg vrtića „Leptirić“ Ljubešćica zbog protuepidemijskih mjera od 16. ožujka 2020.godine, roditelji/skrbnici djece koja uopće neće boraviti u vrtiću niti koristiti usluge vrtića (dežurstvo) oslobađaju se obveze plaćanja sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću

– roditelji/skrbnici djece korisnika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
Dječjem vrtiću „Leptirić“, koja će tijekom mjeseca svibnja 2020. koristiti usluge u trajanju od 10 ili manje radnih dana, ostvaruju pravo na 20 % sufinanciranja

– Dječji vrtići čiji su osnivači druge jedinice lokalne samouprave, za vrijeme obustave redovitog rada, ostvaruju pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću.

– za vrijeme obustave nastave u osnovnoj školi u razdoblju od 16. ožujka 2020. godine do obustave iste mjere, roditelji se oslobađaju obveze plaćanja programa produženog boravka. Općina se obvezuje podmiriti troškove plaća učiteljica u produženom boravku za mjesec ožujak, travanj, svibanj i lipanj.

Ovu Odluku prate i odgovarajuće izmjene i dopune dosad važećih odluka.

Svi vijećnici podržali su i Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o određivanju imena ulica u naselju Ljubešćica kojom se mijenja dužina Vinogradske ulice i određuje „Ljubeški trg“ koji čini 700 m2 prostor trga. Dugogodišnji razvoj Općine Ljubešćica i sama vizija razvoja Općine ima za cilj da se u jedenom mikro području našeg naselja stvore svi uvjeti za kvalitetnim i multifunkcionalnim prostorom koji može svakog korisnika i sudionika na jednostavan i brz način zadovoljiti svojim modernim i urbanim sadržajem, kao i dostupnošću svih institucija koje se nalaze u užem krugu. Sam prostor ima svoju povijesnu i sve više društvenu vrijednost.

Komentari

Komentara