Povežite se s nama

U fokusu

Plaće direktora više nisu tajni podatak!

Objavljeno:

- dana

Ekskluzivno

Direktor Varkoma Vlado Vlašić, koji je na tu funkciju imenovan 23. rujna 2013. godine na vrijeme od pet godina, ima neto plaću od 16.000 kuna. Riječ je o osnovnoj plaći, koja se uvećava za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

 Stoji to u Vlašićevom ugovoru o radu, koji je s predsjednikom Nadzornog odbora Sašom Barbirom sklopio 27. prosinca 2013. godine. Ugovore direktora gradskih tvrtki zatražili smo temeljem popisa tijela javne vlasti i Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojem ugovori između tijela javne vlasti i zaposlenika tijela predstavljaju informacije od javnog značaja.

 

Vlašić ima pravo na  plaćeni sistematski pregled godišnje na teret Varkoma

Pritom se naročito, kako nam je rekao i Hrvoje Vindakijević, savjetnik u Uredu povjerenice za informiranje, misli na bruto plaću zaposlenika, dodatke na plaću, bonuse i stimulacije, otpremninu i slične podatke koji su od javnog interesa.
Vlašić je svoj ugovor poslao bez ikakvih poteškoća, a u njemu se vidi i da mu se plaća može smanjiti ako se Varkomove prilike bitno pogoršaju i to tako da bi daljne isplaćivanje primanja značilo tešku nepravdu, no kada se prilike tvrtke poboljšaju i čim se za to ispune uvjeti, Varkom bi Vlašiću trebao isplatiti razliku do punog iznosa plaće. No, ako mu se plaća smanji, Vlašić ima pravo na raskid ugovora s krajem narednog tromjesečja i otkaznim rokom od šest tjedana.

Male otpremnine

Vlašić ima pravo i na naknadu putnih i stvarnih materijalnih troškova, kao i na dnevnice, zatim na plaćeni jedan godišnji sistematski pregled, na pokriće troškova reprezentacije, korištenje službenog mobitela i korištenje službenog automobila, sve na teret troškova poslovanja. Ima i klizno radno vrijeme, s time da tjedni fond sati ne smije biti manji od 40.
U slučaju da Vlašić prestane biti direktor prije isteka mandata bilo to opozivom, ostavkom ili sporazumom, nema pravo na otpremninu, osim u slučaju kada mu istodobno s funkcijom prestaje i radni odnos. U slučaju prestanka obnašanja funkcije Uprave Varkoma, Varkom je Vlašiću dužan osigurati radno mjesto koje odgovara njegovim kvalifikacijama i stručnoj spremi.

 

Novak ima pravo i na  posebnu nagradu i to do tri posto neto dobiti Aquatehnike

Ako iz bilo kojih razloga ne postoji mogućnost nastavka radnog odnosa, odnosno ako Vlašić ponudu Varkoma odbije, ima pravo na otpremninu u visini šest mjesečnih neto plaća, odnosno 96.000 kuna, koju bi mu Varkom trebao isplatiti u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa. To je mnogo manje od otpreminine bivšeg direktora Tomislava Kezelja, čija je otpremnina iznosila čak 100.000 eura!
Sličan ugovor Vlašićevom ima i Marin Bašić, direktor druge gradske firme, Parkova, samo što je njegova mjesečna neto plaća 14.500 kuna. I njegova se plaća uvećava za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. I on ima klizno radno vrijeme, a iz istih razloga koji se odnose i na Varkomova direktora, ima pravo na otpremninu u visini od šest mjesečnih neto plaća, što bi u njegovom slučaju bilo 87.000 kuna. I to je mnogo manje od onoga što je primio njegov prethodnik Slavko Vegar, kojem su Parkovi, kako se pisalo, isplatili 370.000 kuna otpremnine.

Najpovoljniji ugovor

Davor Skroza, direktor Čistoće, ima mjesečnu neto plaću od 13.500 kuna, a ostale odredbe ugovora uglavnom su identične Vlašićevom i Bašićevom ugovoru. Ako prestane biti direktorom, Čistoća mu je dužna osigurati radno mjesto, a ako ne postoji mogućnost nastavka radnog odnosa u Čistoći ili Skroza odbije ponudu, i on ima pravo na otpremninu u visini od šest mjesečnih neto plaća, odnosno 81.000 kuna.

Gordan Novak, direktor druge sestrinske Varkomove firme, Aquatehnike, ima najpovoljniji ugovor među svim direktorima gradskih firmi. Ima osnovnu plaću od 14.000 kuna, koja se uvećava za 0,5 posto za svaku godinu radnog staža, ali i ima pravo koristiti službeni auto bez ograničenja, ima pravo i na plaćeni sistematski pregled jednom godišnje, kao i na plaćanje troškova liječenja, ako ti troškovi nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem. Za razliku od ostalih, Novak ima pravo i na profesionalnu i stručnu edukaciju na teret Aquatehnike, što uključuje i učenje jednog stranog jezika, kao i pohađanje seminara, znanstvenih i stručnih tribina. Osim toga, Nadzorni mu odbor i može odobriti i posebnu nagradu, odnosno stimulaciju, i to do maksimalno tri posto neto ostvarene dobiti Aquatehnike. U slučaju da ga poslodavac razriješi dužnosti, a bez njegove krivnje, Novak ima pravo na otpremninu od 10 neto plaća, odnosno 140.000 kuna.

Parlaj kao službenik

Miljenko Ernoić, direktor Razvojne agencije Sjever – DAN, prema ugovoru o radu i menadžerskom ugovoru koji je sklopio s bivšim gradonačelnikom Ivanom Čehokom, imao je neto plaću od 10.500 kuna, a imao je pravo i na druga novčana primanja, poput dodatka na staž, topli obrok, trošak dolaska na posao i slično. U slučaju prestanka mandata, Razvojna agencija trebala mu je osigurati posao unutar Agencije ili stručnih službi Grada, a imao je i pravo na otpremninu u visini od 12 mjesečnih bruto plaća.
No, prema sporazumu o obnovi i izmjenama ugovora koji je Ernoić potpisao u rujnu 2013. godine s aktualnim gradonačelnikom Goranom Habušem, Ernoićeva plaća obračunava se kao i službenicima i namještenicima u gradskoj upravi, odnosno ima plaću kao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo. Kad se pomnoži osnovica za obračun plaća gradskih službenika i namještenika s koeficijentom pročelnika, ispada da Ernoić ima bruto plaću od oko 15.630 kuna.

U slučaju prestanka mandata, sada se Ernoiću mora osigurati radno mjesto samo unutar Agencije, a ne i u gradskim službama, kao što je to bio slučaj u ugovoru koji je potpisao s Čehokom. Smanjena mu je i otpremnina, koja sada iznosi šest mjesečnih bruto plaća. Za Čehokovo vrijeme, Ernoić je imao i pravo koristiti službeni automobil na trošak Razvojne agencije neovisno o trajanju radnog vremena, dok prema aktualnom sporazumu s Habušem, službeni automobil može koristiti isključivo u poslovne svrhe.

 

Miljenko Ernoić ima plaću kao pročelnik za gospodarstvo u Gradu Varaždinu

Nikola Kučiš, direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije na tom je mjestu od 1. travnja 2012. godine i ima mjesečnu bruto plaću od 17.950 kuna, odnosno nešto više od 11.000 kuna neto. Ima i pravo na povrat troškova prijevoza na posao u visini mjesečne autobusne karte. Na trošak poslodavca ima pravo koristiti mobitel, službeni auto, službeno računalo, ima pravo i na povrat troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i na povrat troškova poslovne reprezentacije. Kučiš ima pravo i na naknadu troškova stručnog usavršavanja i dodatnog školovanja. Ako, pak, Kučišu Skupština AZRA-e, odnosno župan otkaže ugovor, Kučišu bi na tekući račun trebalo isplatiti otpremninu u visini od šest bruto plaća.
Direktor Slododne zone, Enriko Parlaj, na tom je radnom mjestu od 1. studenoga prošle godine, a plaća mu se, što je zanimljivo, obračunava kao službenicima i namještenicama u upravnim tijelima Varaždinske županije. U ugovoru mu stoji da ima pravo na “mjesečnu plaću u bruto iznosu dobivenim umnoškom osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u upravnim tijelima Varaždinske županije i koeficijenta 2,90 (koji ima zamjenik pročelnika)”, pa po tome ispada da Parlaj ima bruto plaću od 10.962 kune.

Omogućiti posao

 U ugovoru se navodi i da, u slučaju prestanka potrebe za radnim mjestom na koje je raspoređen, poslodavac je obvezan Parlaju “omogućiti zaposlenje na radnom mjestu sukladno njegovoj stručnoj spremi i koje opisom najbliže odgovara radnom mjestu po ovom ugovoru i za najmanje istu osnovnu plaću koja je ovim ugovorom utvrđena”. Ako mu zaposlenje ne bude omogućeno, Parlaj ima pravo na raskid ugovora i pravo na otpremninu u visini šest neto plaća.
Direktor Garancijske agencije Varaždinske županije Tomislav Šipek ima 12.256 kuna mjesečnu bruto plaću, a istu plaću ima i direktorica Varaždinske agencije za marketing i promidžbu Štefica Španić.

Termoplin ustraje u tajnosti ugovora svoga direktora

Iako je i Termoplin na popisu tijela javne vlasti, iz te su firme, unatoč uredno poslanom zahtjevu za pristup informacijama, odbili dostaviti ugovor direktora Ivana Topolnjaka. Pozivaju se na članak 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, koji kaže da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, a ističu i da su na tom popisu “isključivo zbog činjenice vlasničkog udjela jedinica lokalne samouprave, a prvenstveno je dioničko društvo koje se ne financira iz državnog ili proračuna jedinica područne, odnosno lokalne samouprave”. No, iako uporno žele skriti Topolnjakovu plaću, zahvaljujući državnoj reviziji koja je „češljala“ poslovanje gradskih firmi, doznalo se da je Topolnjakova osnovna neto plaća 4.500 eura, odnosno 38.684 kune, gotovo 10 puta više nego što imaju radnici! Plaća se uvećava za minuli rad, stalni dodatak i druga primanja koja se isplaćuju na osnovnu plaću.

Ugovor o radu s Nadzornim odborom zaključio je u travnju 2010. godine, a prema ugovoru, ima pravo i na posebnu nagradu u visini od pet posto neto dobiti. Tako mu je, primjerice, u 2010., u skladu s ugovorom, isplaćena posebna nagrada u visini od pet posto neto dobiti za 2009. u neto iznosu 363.571, odnosno bruto 709.945 kuna.

Topolnjak ima pravo i na teret troškova poslovanja bez ograničenja koristiti službeni automobil s ugrađenim mobilnim telefonom, plaćati premije za osiguranje života i invaliditeta za slučaj nesreće do iznosa godišnje premije 15.000 kuna, plaćati troškove liječenja, uključivši i bolničko liječenje u izabranoj domaćoj ustanovi, koristiti dopunsko zdravstveno osiguranje, dopunsko putno osiguranje, reprezentaciju, odobravati donacije i sponzorstva svih vrsta, koristiti mobilne telefone i laptop bez ograničenja. U slučaju opoziva jer mu je izglasano nepovjerenje ili prilikom odlaska u mirovinu, ima pravo na otpremninu u visini od 24 osnovnih plaća, što je oko 940.000 kuna!

– S obzirom na to da su izvori financiranja uz sredstva Društva, sredstva građana i pravnih osoba za financiranje izgradnje plinskih mreža i plinskih priključaka te naknada za priključenje na plinsku mrežu, Državni ured za reviziju predlaže sva primanja i naknade direktora utvrditi uzimajući u obzir navedene elemente kao i antirecesijske mjere štednje na svim razinama te javno objaviti u godišnjem izvješću Društva – navela je revizija u svom izvješću, no iz Termoplina, unatoč tome što revizija poziva direktora na štednju, odgovorili su “da prava i obveze direktora na razdoblje od pet godina potvrđuje Nadzorni odbor – predstavnici vlasnika jer se ovdje radi o trgovačkom društvu i to u zavisnosti od poslovnog uspjeha i rezultata poslovanja”.

Izvor:
Foto:

U fokusu

Upozorenje DHMZ-a: budite na oprezu zbog opasnosti od toplinskih valova

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje.

Upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskih valova na snazi je od danas, 20. lipnja, a od srijede, 23. lipnja, prijeti nam velika opasnost od toplinskih valova.

Upozorenje se, između ostalog, odnosi i na šire zagrebačko područje koje uključuje Varaždinsku i Međimursku županiju, a od sutra se ono odnosi na cijelu Hrvatsku.

Danas se očekuje maksimalna temperatura od 33 do 35 Celzijevih stupnjeva, a sutra od 34 do 36 stupnjeva.

– Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece – upozoravaju iz DHMZ-a.

DHMZ, 20.06.2021.

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi.

Zbog toplinskih valova svijet već sada osjeća štetne učinke a oni će se vjerojatno i povećati. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice.

Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova.

Neke od preporuka za zaštitu od velikih vrućina su: rashladite svoj dom i tijelo, pijte dovoljno tekućine, klonite se vrućine i pomozite drugima – posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami i provjerite trebaju li pomoć.

Detaljnije preporuke, kao i preporuke što učiniti ako se osjećate loše, pogledajte ovdje.

Nastavite čitati

U fokusu

Inspekcija zaštite okoliša: otpad iz Poljane mora se ukloniti u roku 7 dana!

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Nakon što su u srijedu obavili očevid, službenici Inspekcije zaštite okoliša naložili su da se sav odloženi miješani komunalni otpad (MKO) mora u roku od 7 dana ukloniti s prostora pretovarne stanice u Poljani Biškupečkoj.

Podsjećamo, Franjo Puškadija, predsjednik Mjesnog odbora Poljana Biškupečka nakon sastanka s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem dogovorio je rok da se uskladišteni MKO sanira i riješi u roku od 2 tjedna.

>>Bosilju pozlilo u Poljani, dočekalo ga 500 tona otpada više od očekivanog!

Međutim, uvidjevši da će se MKO i dalje voziti i skladištiti na pretovarnoj stanici u Puškadija je gradsku komunalnu tvrtku Čistoća d.o.o prijavio nadležnoj Inspekciji za zaštitu okoliša. Inaspekcija je izašla na teren i utvrdila da se MKO na pretovarnoj stanici ne smije skladištiti, a rok za sanaciju terena ističe idućeg tjedna.

– Temeljem članka 23.st. 5 više jedinica lokalne samouprave iz Varaždinske županije ( općine :Beretinec,Cestica,Gornji Kneginec, Petrijanec,Sračinec, Vinica, Vidovec, Jalžabet, Sv.Ilija,Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, te gradovi Varaždin i Varaždinske Toplice) sporazumno su osigurale zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom s Općinom Velika Trnovitica na neodređeno vrijeme. Temeljem toga sporazuma Čistoća d.o.o. i Komunalac d.o.o. Garešnica sklopili su Ugovor o odlaganju MKO postupkom D1 na odlagalište Johovača, u količini od 5000 tona godišnje. Imajući saznanja da ti kapaciteti neće biti dostatni do kraja 2021. godine i da dinamikom nisu definirane lokacije za odlaganje MKO za 22 JLS s područja Varaždinske županije, TD Čistoća d.o.o upućuje 26. siječnja 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) upit o mogućnosti sklapanje ugovora s TD Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. za odlaganje MKO postupkom D1 na odlaglište  Piškornica, bez provedbe postupka javne nabave kako bi se osigurali kapaciteti. Iz odgovora MINGOR-a od 12. veljače 2021. kao i iz ranije zaprimljenih odgovora po tom upitu, razvidno je da sklapanje ugovora a bez postupka javne nabave nije moguće. Odgovor se nalazi u privitku zapisnika – piše u zapisniku Inspekcije.

Štoviše, varaždinski gradonačelnik je najavio kako će „sankcionirati odgovorne u Čistoće za nesklapanjem Ugovora s Piškornicom i za nastali problem sa zbinjavanjem MKO“. Koga će to Bosilj sankcionirati, potpuno je nejasno.

Kazneno djelo?

Naime, Uprava TD Čistoća d.o.o.sazvala je i održala 17. veljače 2021, godine izvanrednu Skupštinu Društva vezano uz navedenu problematiku.

– U ovaj zapisnik prilažemo Zapisnik sa izvanredne Skupštine Društva i Izvješće Uprave o problematici. Temeljem odluke Skupštine TD Čistoća d.o.o. upućen je 8. ožujka 2021. godine upit Skupštini Društva Piškornica d.o.o. vezano uz dogovor o prihvatu miješanog komunalnog otpada na odlagalište Piškornica. Odgovor Piškornice d.o.o. nalazi se u privitku Zapisnika, iz kojeg je vidljivo da ne postoji mogućnost prihvata otpada s njihove strane. Obzirom na negativan odgovor o prihvatu otpada na odlagalište Piškornica, svih 15 JL-ova iz Varaždinske županije uputilo je 14. travnja 2021. godine zahtjev MINGOR-u  za sastanak vezano na tu problematiku. Kako usprkos WEB sastanku i mail korespodenciji nije postignut napredak u rješavanju problema odlaganja MKO s područja 15 JLS-ova iz Varaždinske županije, ponovno je poslan zahtjev za izdavanje naloga od strane MINGOR-a koji definira mjesto za odlaganje miješanog komunalnog otpada s područja Varaždinske županije sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, čl. 26. stavak 10 i članak 32, stavak 1. točka 5… Inspektorica u ovaj Zapisnik određuje rok od 7 dana uklanjanje navedene nepravilnosti i usklađenje s Dozvolom za gospodarenje otpadom. Stranka je o poduzetim mjerama dužna inspektoricu pisano obavijestiti u roku od 7 dana po potpisivanju ovoga zapisnika. Ako osoba nad kojom je proveden nadzor ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u zadanom roku inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nedostatka i poduzima druge radnje za koje je ovlašten u slučaju utvrđivanja prekršaja ili kaznenog dijela. U Zapisnik je direktor Čistoće, Davor Skorza dodao da će TD Čistoća u navedenom roku pokušati otkloniti otpad sukladno zakonskim propisima ali problem će i dalje ostati ukoliko se ne postupi određenom članku 32.stavka 1 podstavka 5 odnosno članka 26 stavka 10 Zakona o održivom gospodarenju otpada – ističe se u Zapisniku kojeg je uz Davora Skrozu potpisala i viša inspektorica zaštite okoliša Miljenka Kliček.

Prema svemu napisanom, napominje Franjo Puškadija, nitko nema apsolutno pravo govoriti o tome da nije znao, ali isto tako da nitko nije htio pomoći u rješavanju problema.

– I sad su se našli „najkompetentniji“ platforma Budimo grad i udruga Varaždinsko smeće iz čijih redova pojedinci pozivaju javno na linč dosadašnju vlast, MO Poljana Biškupečka i direktora Skrozu. Zanimljivo je da je upravo novozaposlena u Gradu Varaždinu PR stručnjakinja Vesna Haluga predsjednica Skupštine Piškornica -sanacijsko odlagalište d.o.o koje nije htjelo izmijeniti ugovor u kojem se od strane TD Čistoća tražilo povećanje kapaciteta i oglušilo se na mailove i pozive iz TD Čistoća! Zanimljivo je i da je Vjeran Strahonj,a kao član NO TD Čistoća sve to dobro znao, pa prešutio, odnosno samo svoje subjektivno mišljenje je iznio. Zanimljivo je i da Haluga u PR-ovskom priopćenju gradonačelnika Bosilja, u svezi rješavanja problema veliča upravo ulogu udruge Varaždin bez smeća a ne dobronamjernost Bosilja da održi, konačno nakon 8 dana sastanak sa MO Poljana. Naš odbor i dalje poziva sve uključene strane na zajednički konsenzus oko rješavanja nakupljenog MKO i da u ovoj temi nema politički obojenih strana – naglašava Puškadija.

Gradonačelniku bitniji produženi vikend pa otišao na more…

I dodaje:

– Morali smo javnost i mještane obavijestiti o nekim igrama koje je očito ipak netko drugi inscenirao a ne bivši gradonačelnik Ivan Čehok. Sve je vidljivo iz Zapisnika više inspektorice koji smo dobili na uvid. Još jednom napominjem da nije MO dopustio skladištenje MKO i nikad ni neće. Za vrijeme gradonačelnika Čehoka MKO se nije skladištio u pretovarnoj stanici već se isti dan odvozio. Spletom okolnosti, davnih godina je MO Poljana Biškupečka bila u prostornom planu Grada i Županije oderđena kao deponija. Od predviđene deponije uspjeli smo ju ipak prenamijeniti samo u pretovarnu stanicu i mi kao MO nismo to dopustili 1997. godine, a nećemo ni sad. Doista Vas molim da ne nasjedate raznim fake/lažnim Facebook profilima u dezinformiranju. Nažalost, dok birokracija i novi prozvani spasitelji uživaju u produženom vikendu, mi u Poljani Biškupečkoj smo osuđeni na smrad – zaključuje predsjednik MO Poljana Biškupečka.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje

Error, no Ad ID set! Check your syntax!