Kako bi se onemogućilo plagiranje radova te osigurala etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja s oko 1,9 milijuna kuna financiralo je nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti, koje će u prvoj godini koristiti 72 visoka učilišta u Hrvatskoj.

Kao jedan od ključnih aspekata primjene softvera za provjeru autentičnosti radova ministrica obrazovanja Divjak je izdvojila to što će studente naučiti ispravno citirati i upotrebljavati literaturu ali i kako dati svoj izvorni doprinos, dok će istodobno profesore podsjetiti na to koliko je značajno poučavati studente o etičkim aspektima u visokom obrazovanju i znanosti, piše HRT.

Među visokim učilištima koji će u prvoj godini koristiti softvere je i varaždinski FOI.

Odabrani su softveri PlagScan i Turnitin, koje je Sveučilišni računski centar SRCE ocijenio kao značajne alate koji će omogućiti unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju i obrazovanju općenito te pridonijeti jačanju prakse etičnosti.

Navedene licencije nabavljene su za potrebe javnih visokih učilišta RH. Nabavu je provelo Srce, a prethodile su joj detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti dostupne na tržištu.

Komentari

Komentara