Povežite se s nama

U fokusu

Što nam je donijela 2024.? Nema više kuna, ali tu su novi zakoni i do kraja godine ćemo tri puta na birališta

Objavljeno:

- dana

Početak godine donio nam je i nove zakonske izmjene, u primjeni je novi krug porezne reforme, u sklopu koje je izmijenjeno devet poreznih zakona i pripadajući pravilnici. Također, nema više dvojnog iskazivanja cijena i kune su otišle u povijest.

S početkom godine raste i minimalna plaća. Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu utvrđena je minimalna plaća u bruto iznosu od 840 eura. Time bi neto iznos minimalne plaće iznosio oko 677 eura u ovoj godini.

Vlada je povećala i studentsku satnicu sa 4,48 na 5,25 eura.

Vezano za izmjene Zakona o porezu na dohodak, osobni odbitak od ove godine povećava se s 530,90 na 560 eura.

Također, mijenjaju se i koeficijenti koji se koriste pri izračunu uvećanog osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova i invalidnosti (od 280 eura za 1. dijete do 2.744 eura za 9. dijete, te za invalidnost na 168 eura, a za potpunu invalidnost na 560 eura).

Konkretno, mijenja se svota godišnje i mjesečne porezne osnovice, odnosno, godišnji porez na dohodak po nižoj stopi podmirivat će se na poreznu osnovicu do visine od 54.400 eura, a po višoj poreznoj stopi iznad tog iznosa (dosad je granica bila 47.780,28 eura). Također, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po nižoj stopi na mjesečnu poreznu osnovicu do 4.200 eura, a iznad tog iznosa obračunava se viša porezna stopa.

Polemike zbog prireza

Od početka ove godine građani više neće plaćati prirez porezu na dohodak, a jedinice lokalne samouprave taj svoj prihod mogu kompenzirati većim stopama poreza na dohodak od nesamostalnog rada i od samostalne djelatnosti.

Općine i gradovi, ovisno o veličini i o dosad primjenjivanoj stopi prireza (10, 12, 15 i 18 posto), mogli su podignuti niže stope poreza na dohodak od 15 do najviše 23,6 posto, a više stope poreza na dohodak od 25 do 35,4 posto.

Upravo zbog toga se stvorila polemika još prošle godine. Zanimljivo je i da su pojedini HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici prvo dizali stope poreza, da bi zatim, vjerojatno nakon direktive iz stranke, jednostavno na gradskim i općinskim vijećima te poreze smanjili, ali bez rebalansa.

Mogućnost većih neoporezivih primitaka radnicima

Od ove godine premije osiguranja u treći (dobrovoljni) mirovinski stup neoporezive su do visine od 67 eura za svaki mjesec, odnosno ukupno do 804 eura godišnje, dok su dosad ti iznosi bili 66,37 odnosno 796,44 eura.

Izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak poslodavcima su omogućene isplate većih iznosa neoporezivih primitaka radnicima.

Tako će godišnji iznos koji će svim radnicima poslodavci moći isplatiti na ime prigodne nagrade od ove godine porasti na 700 eura, što je 36,38 eura više nego dosad. Nagrada za radne rezultate raste s 995,43 eura na 1.120 eura, a novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika s trenutnih 796,44 eura na 1.200 eura. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe raste s trenutnih 0,4 na 0,5 eura po prijeđenom kilometru, a dnevnice za službena putovanja u zemlji od ove godine bit će neoporezive do iznosa od 30 eura, u odnosu na trenutnih 26,55 eura.

Dižu se i potpore radniku zbog invalidnosti (dosad 331,81 euro), za smrt u užoj obitelji (398,17 eura), za dugotrajno bolovanje (331,81 euro) i potpore djetetu umrlog radnika dosežu (232,27 eura) od ove godine na 560 eura u svakoj od kategorija. Neoporezivi iznos otpremnine radnika prilikom odlaska u mirovinu raste s trenutno maksimalnih 1.327,24 eura na 1.400 eura.

Izmjene zakona o porezu na dobit i o PDV-u

Izmjene Zakona o porezu na dobit ponajviše se odnose na zaokruživanje sadašnjih iznosa na okrugle brojke pa fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici poreza na dohodak postaju automatski obveznici poreza na dobit ako su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili primitak veći od milijun eura, dok je do sada taj iznos bio 995.421,06 eura.

Podiže se i granica za plaćanje poreza na dobit po nižoj stopi od 10 posto s dosadašnjih 995.421,06 eura na 1.000.000 eura ukupnog prihoda, dok će oni s prihodom od milijun eura plaćati porez po stopi od 18 posto.

Vezano za Zakon o PDV-u, izmjene se uz ostalo odnose na zaokruživanje iznosa u eurima pa je tako i prag za upis u registar obveznika PDV-a zaokruže s dosadašnjih 39.816,84 eura na 40.000 eura.

Tri puta na birališta

Ova, 2024. je superizborna godina, a sudeći prema međusobnim prepucavanjima na političkoj sceni, kampanja je već počela. Isto tako, ne manjka ni političkih obećanja.

Održat će se čak tri izbora, a datum parlamentarnih još nije poznat iako se nagađa da ćemo buduću Vladu i novi sastav Sabora birati u travnju. Po zakonu parlamentarni se izbori moraju održati u periodu od kraja kolovoza do sredine rujna.

Ipak, poznat je datum izbori za Europski parlament i oni će se održati 6. – 9. lipnja 2024. Ti se izbori u isto vrijeme održavaju i u drugim zemljama članicama.

Hrvatska ima 12 zastupnika u Europskom parlamentu, a među njima su članovi raznih stranaka te neovisni kandidati.

Hrvatska je dosad već triput izlazila na izbore za Europski parlament – po ulasku 2013., samo godinu dana kasnije 2014. te ponovno 2019. U međuvremenu, Hrvatska je također predsjedala Vijećem EU u prvoj polovici 2020. Izlaznost birača u Hrvatskoj na izborima za EU parlament dosad je bila ispod prosjeka Europske unije no ona bilježi trend rasta.

Krajem 2024. građani će izaći treći put na birališta, i to na predsjedničkim izborima. Očekuje se da prvi krug izbora bude održan krajem prosinca. Bude li pak drugog kruga, on će se održati početkom 2025., do kada i aktualnom predsjedniku Milanoviću traje petogodišnji mandat.

Veći porez na vikendice, napojnice neoporezive

Izmjenom Zakona o lokalnim porezima povećan je raspon u kojem gradsko ili općinsko vijeće može utvrditi visinu poreza na vikendice, i to od 60 centi do pet eura po četvornom metru, dok je dosadašnji maksimalni iznos bio dva eura.

Kad je pak o napojnicama riječ, one će se moći ostavljati i putem kartica. Pritom će biti neoporeziv iznos napojnice (i u gotovini i putem karticica) u godišnjem iznosu od 3.360 eura. Iznosi napojnice iznad toga oporezivat će se kao konačni drugi dohodak po stopi od 20 posto, i to kao obračun poreza bez doprinosa.

U fokusu

˝Bosilj odvjetnike plaća preko 500 tisuća eura, a ne želi riješiti problem 2000 ljudi oko VTC-a˝

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Stanari zgrada oko varaždinskog VTC-a nemaju dovoljno parkirnih mjesta, a ni pristup javnoj cesti. Ovo drugo je potencijalno veći problem zbog nemogućnosti dolaska žurnih službi, upozoravaju stanari s kojima smo razgovarali u više navrata.

Tema VTC-a pojavljuje se svako malo u političkim priopćenjima, ali sve to nije riješilo problem stanarima Supilove, odnosno Zagrebačke ulice. U više navrata apelirali su na Grad Varaždin da riješi problem.

Nakon brojnih medijskih napisa, apela stanara i reakcija iz Grada Varaždina, priopćenjem se obratio i investitor.

– Vezano uz medijske natpise koji se objavljuju u posljednje vrijeme od strane gradonačelnika Grada Varaždina g. Bosilja oko “slučaja” VTC, iako nemamo običaj komunicirati putem medija, radi potpunog i istinitog informiranja javnosti smatramo potrebnim istaknuti da je Marlex još prije godinu dana pisanim putem ponudio Gradu Varaždinu otkup dijela parcele oko VTC-a za uređenje prometnice, sve u cilju rješavanja problematike puta i parkinga za stanare zgrada oko “VTC-a”. Na postojanje navedene problematike Marlex nije mogao utjecati s obzirom da je ona posljedica nekih prijašnjih vremena, ali je zato ponudio konstruktivna rješenja koja su svima prihvatljiva, osim gradonačelniku Bosilju – ističe se u priopćenju koje potpisuje Marijan Rauš, direktor Marlex Pro d.o.o.

Pritom podsjeća da je Marlex Gradu nudio na otkup dio parcele oko zgrade VTC-a po srednjoj cijeni koju će odrediti sudski vještaci, koje će angažirati Grad Varaždin i Marlex zasebno, dakle po cijeni o kojoj odlučuju stručne i nepristrane osobe, a ne Marlex proizvoljno. Također, Marlex je u tom slučaju bio spreman pokloniti Gradu Varaždinu i dodatno zemljište oko VTC-a u površini od 1700 m2, a umjesto plaćanja dijela parcele je prihvatio buduću kompenzaciju s komunalnim doprinosom ili zamjenu za neko drugo zemljište u vlasništvu Grada Varaždina. Uz navedeno Marlex je ponudio i donaciju 10-20% zaprimljenog novčanog iznosa u korist bilo koje javne ustanove, bolnice ili sl.

– Na navedeni prijedlog Grad nikada nije službeno odgovorio, kao uostalom niti na brojne druge upućene dopise, osim što je putem medija Grad prvo rekao da će u interesu stanara proglasiti javno dobro na dijelu parcele, a kasnije da se Grad uopće neće uključivati u ovu problematiku. Gradonačelnik je valjda svjestan da za proglašenje javnog dobra treba platiti naknadu na oduzeti dio parcele, a to je upravo na tragu onoga što je predlagao i sam Marlex, osim što je Gradu ponudio i gore navedene benefite čega nema u postupku proglašenja javnog dobra. Naravno, Grad je odustao od navedenog, kao što do dana današnjeg nije angažirao procjenitelja za navedeni dio nekretnine – ističe se u priopćenju Marlexa.

Dodaje se da su neistinite tvrdnje da je na predmetnoj parceli oko “VTC-a” stečena bilo kakva služnost.

– Naravno da je stanarima nužno omogućiti nužan pristup do njihovih nekretnina, kao i svim vozilima hitne pomoći, vatrogascima i drugim službama, međutim nužan pristup ne podrazumijeva korištenje prometnice oko “VTC-a” budući da stanari imaju i na drugi način nužan pristup do svojih nekretnina. Budući da gradonačelnik iz samo njemu poznatih razloga nije zainteresiran za rješavanje problema 2000 ljudi, sada tendenciozno nastoji navedenu problematiku podići na političku razinu tvrdeći da je su Marlex i HDZ u nekakvoj političkoj sprezi. O neistinama gradonačelnika govore već i same činjenice da su se pojedini vijećnici HDZ-a uključili u navedenu problematiku tek nedavno, a prijedloge Gradu je Marlex poslao prije godinu dana, neovisno o bilo kojim političkim opcijama ili strankama – ističe se u priopćenju.

U Marlexu tvrde i da gradonačelnik barata neistinitim podacima.

– Nadalje, gradonačelnik barata manipulativnim i neistinitim podacima u svom posljednjem medijskom istupu kad tvrdi da bi Grad Marlexu trebao platiti 1.882.540,96 EUR-a, a da je to znatno više od iznosa za koji je Marlex kupio “VTC” te da mu takvo rješenje nije održivo niti kao gradonačelniku niti kao čovjeku. Prije svega gradonačelniče, Grad ne bi morao Marlexu platiti 1.882.540,96 EUR-a budući da je to procjena cijele parcele oko VTC-a, a ne dijela koji bi trebao pripasti Gradu. Ovdje valja napomenuti i da tu nije uzeto u obzir niti vrijednost zemljišta od 1700 m2 koje je Marlex bio spreman pokloniti Gradu, a niti pak dodatna donacija Marlexa. Gradonačelnik također zaboravlja da je prijašnja parcela oko VTC-a bila potpuno ruševna i nefunkcionalna, a da je Marlex samo u prometnicu koja bi trebala pripasti Gradu uložio preko 350 tisuća EUR-a vlastitih sredstava u privođenje ceste svrsi, novog asfalta i sl. i koji trošak ulazi u vrijednost parcele – ističe se u priopćenju.

Nadalje, iz javno dostupnog dokumenta – sudskog rješenja o dosudi vidljivo je da je Marlex zgradu VTC-a stekao za iznos preko 5,5 milijuna eura te je trenutno u istu uložio još dodatnih 4 milijuna, tako da se nadamo da će gradonačelnik stati s neistinitim izjavama koje štete ugledu društva, dodaje se u priopćenju.

Kad se uzme u obzir površina parcele za prometnicu koju bi po prijedlogu trebao otkupiti Grad, ulaganje u infrastrukturu navedene prometnice od strane Marlexa te umanjenje za vrijednost zemljišta oko VTC-a koje bi Marlex poklonio Gradu, realni trošak za Grad bi bio manji od 700 tisuća eura i to Grad ne bi morao platiti već bi mogao kompenzirati ili dati zamjensko zemljište.

– U navedenom kontekstu pitamo gradonačelnika da li mu je kao čovjeku i gradonačelniku prihvatljivo platiti odvjetnike preko 500 tisuća eura, kupovati zemljišta na Banfici i Grabanicama, htjeti kupiti zemljište u Brezju za milijun EUR-a, a ovdje mu nije prihvatljivo riješiti višegodišnju problematiku 2000 ljudi oko VTC-a. Kad nas gradonačelnik već proziva za ostvarenje profita, možemo mu samo odgovoriti da kad bi nam profit bio jedini motiv i interes, tada Gradu uopće ne bi slali nikakve prijedloge želeći na inicijativu stanara oko VTC-a riješiti njihov problem, nego bi upravo stanarima naplatili korištenje prometnice i parkirališnih mjesta, što s proračunatim troškovima održavanja prometnice i navedene infrastrukture ispada oko 350 eura mjesečno po svakom okolnom stanu oko VTC-a prema procjeni sudskog vještaka. S obzirom na sve navedeno, neka javnost procijeni da li je Marlexu cilj isključivo profit ili gradonačelnik zbog svoje nekompetencije ili drugih motiva ne želi riješiti problem stanara oko “VTC-a”. Zaključno napominjemo da se dogovor oko navedenog trenutno može postići samo s Marlexom, a kasnije kad se prodaju nekretnine će se sporazum morati postizati s puno većim brojem sudionika što će vjerojatno biti nemoguće, pa stoga poručujemo gradonačelniku neka probleme stanara ne rješava medijskim putem, nego neka se što hitnije aktivno uključi pa se radije odazove kojem skupu stanara te istinski sasluša prijedloge i probleme ljudi – zaključuje direktor Marlexa.

Nastavite čitati

U fokusu

FOTO Provjerite kako napreduje gradnja Centralnog operacijskog bloka varaždinske Bolnice

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

FOTO : IVAN AGNEZOVIC

U Općoj bolnici Varaždin Andrej Plenković je 24. studenoga lani položio kamen temeljac za izgradnju Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin, najvećeg projekta Varaždinske županije i najveću investiciju u bolnički sustav u Hrvatskoj iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Mediji su danas bili pozvani na obilazak gradilišta nove zgrade Centralnog operacijskog bloka. Isto su napravili ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak i župan Varaždinske žuupanije Anđelko Stričak.

Podsjetimo, radovi se izvode u sklopu projekta ukupno vrijednog 45.077.468,19 eura, od čega je 43.064.198,02 eura bespovratnih sredstava Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Varaždinska županija je osigurala dva milijuna eura.

Riječ je o najvećem EU projektu u području zdravstva u Varaždinskoj županiji, koji će rezultirati izgradnjom objekta ukupne bruto površine 11.736 metara kvadratnih sa šest etaža (četiri etaže plus podrum i prizemlje). Bit će to središnja zgrada u bolničkom krugu u kojoj će se nalaziti medicinsko-biokemijski laboratorij, RTG dijagnostika, osam operacijskih sala, odjeli jedinice intenzivnog liječenja, središnja sterilizacija, transfuzijska medicina i sletna staza za helikopter na krovu i niz drugih sadržaja.

Gradnja bi trebala trajati oko dvije godine.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje