Naslovna fotografija: rendžer Velimir Bašek, glavni čuvar prirode u Javnoj ustanovi za zaštitu prirode “Međimurska priroda”. FOTO: Roberta Radović.

Svake godine 31. srpnja u svijetu se obilježava Svjetski dan rendžera (“World Ranger Day”) u spomen na sve rendžere koji su stradali obavljajući svoje dužnosti.

Praćenje stanja populacije ciljnih vrsta obavlja se u različitim vremenskim uvjetima: dok se pčelarica ili kiseličin vatreni plavac prate kad sunce prži i do 40 stupnjeva, ptice močvarice prebrojavamo za vrijeme najjače zime kad se temperature spuštaju i do -10 stupnjeva!

– Zadnjega dana srpnja slavimo rendžere i njihov posao zaštite svjetske prirodne i kulturne baštine. Dan je to kada se s ponosom sjećamo kolega rendžera u svim krajevima svijeta koji su riskirali svoje živote obavljajući častan posao čuvara prirode. Ove godine ujedno i obilježavamo 28 godina osnivanja Međunarodne rendžerske federacije – International Ranger Federation (IRF) – kažu iz Javne ustanove za zaštitu prirode “Međimurska priroda”.

Rukovanje s ozlijeđenim, bolesnim ili uginulim strogo zaštićenim vrstama jedan je od izazovnijih poslova čuvara prirode

IRF je neprofitna krovna organizacija osnovana s ciljem podizanja svijesti i podrške rendžerima kod njihove uloge u očuvanju našeg prirodnog i kulturnog naslijeđa. Nažalost, i u proteklih 12 mjeseci stradalo je više od stotinu rendžera diljem svijeta. Iza svakog rendžera stoji ime i prezime, obitelj, priča o hrabrosti i gubitku. Neizmjerna je cijena koju su oni platili kako bi zaštitili biljni i životinjski svijet, kulturnu baštinu, zajednicu i svijet u kojem živimo.

Nakon terenskog rada slijedi sastavljanje zabilješki, popunjavanje obrazaca, pisanje prijava, objava za medije i komunikacija s dionicima

Percepcija javnosti

I u “Međimurskoj prirodi” jednu od ustrojstvenih jedinica čini Nadzorna služba unutar koje djeluju čuvari prirode. Upravo oni čine najvidljiviji dio Ustanove: u svakodnevnom su direktnom doticaju s lokalnim stanovništvom te predstavljaju Ustanovu na terenu. Percepcija javnosti o poslovima koje obavljaju čuvari prirode često je idealizirana u skladu s viđenim na televiziji… To su oni sa šeširima koji se voze ili šeću po prirodi, broje tratinčice i promatraju ptice. Iako sudjeluju u istraživanjima te praćenju stanja biljnih i životinjskih vrsta, to je samo jedan od poslova koji pripadaju djelokrugu rada čuvara prirode.

Održavanje infrastrukture u vlasništvu ustanove i postavljanje nove zahtjeva od čuvara prirode spretne ruke!

Osnovna zadaća čuvara prirode je neposredni nadzor zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova. Nadzorom se kontrolira, odnosno provjerava, pridržavaju li se svi relevantni subjekti odredbi zakona, uredbi, pravilnika, dopuštenja, uvjeta i mjera. Svrha nadzora je spriječiti da dođe do po prirodu štetne radnje, a ukoliko do štetne radnje ipak dođe, da se popravi šteta, to jest, vrati u prvobitno stanje.

Svrha svakodnevnih terenskih obilazaka je sprečavanje nedopuštenih radnji, otkrivanje i procesuiranje kažnjivih djela, kao i nadzor dopuštenih djelatnosti u zaštićenim dijelovima prirode.
Poznavanje zavičaja, znanje korištenja tehnoloških pomagala i čitanje zemljopisnih karti preduvjet su snalaženja na terenu!
Organizacija i provedba različitih događaja, manifestacija i volonterskih akcija tijekom čitave godine jedan su od primjera uspješne suradnje čuvara prirode s lokalnom zajednicom

Komentari

Komentara