FOTOIlustracija

Državni zavod za statistiku objavio je svježe podatke o broju i strukturi poslovnih subjekata po županijama.

Podaci o tome koliko tvrtki posluje u svakoj od županija odnose se na stanje zatečeno 30. lipnja 2019.

U cijeloj Hrvatskoj registrirano je ukupno 272.461 tvrtka, a od toga ih je aktivno 158.492.

U Varaždinskoj županiji registrirano ih je 7985, a aktivna je 4721. Najviše ih radi u sektoru “Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla”.

U Međimurskoj županiji registrirano je 6305 tvrtki, a aktivno rade 3893.

Koprivničko-križevačka županija ima 4576 registriranih tvrtki, a aktivna je 2441. Ako se pogledaju podaci, vidi se i da Krapinsko-zagorska ima 4916 tvrtki, od čega su aktivne 2743. Bjelovarsko-bilogorska županija ima registrirano 5132 tvrtki, a aktivno ih je 2718.

– Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,4% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,4% u Primorsko-goranskoj županiji – objašnjava DZS.

Ovo znači da na području Varaždinske županije djeluje najveći broj tvrtki na sjeveru Hrvatske.

Komentari

Komentara