Varaždinska županija partner je na projektu „TransCPEarlyWarning“ iz programa Interreg ADRION.

Zbog pandemije Covid-19, početni sastanak svih partnera projektnog tima održan je videokonferencijom 17. rujna, čime je ujedno projekt formalno i započeo. Zadaća projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće.

Namjera je razviti testnu platformu za rano upozoravanje koja integrira dostupne podatke o mogućim ugrozama zemalja partnera na projektu, te uskladiti standardne postupke i procese za rano upozoravanje. Za usklađivanje postupka i procesa izradit će se relevantni model sustava koji će proizaći iz temeljite studije regulatornih i zakonskih okvira, te postupaka i procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava, te izvora podataka različitih zemalja Jadransko-jonskog područja.

Platforma će se testirati u 7 zemalja partnera: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Dobivena iskustva koristiti će se kao podloga za izradu strateškog i akcijskog plana koji nudi zajedničku viziju i rješenja za objedinjeni sustav za rano upozoravanje na Jadransko-jonskom području.

Projektom TransCPEarlyWarning promatrat će se pažljivo odabrana podskupina prirodnih i tehničko-tehnoloških ugroza prisutnih u Jadransko-jonskom području, kao što su: potresi, požari, poplave, klizišta, suše, tsunami, jaki udari vjetra, smrzavice, visoke temperature, zagađenja okoliša i  industrijske nesreće. Heterogenost u zakonskoj regulativi, terminologiji i operativnim postupcima među zemljama učesnicama predstavljat će veliki izazov u ovom projektu. Stoga će platforma TransCPEarlyWarning pokušati uskladiti operativne postupke i procese za sustav ranog upozoravanja  u zemljama s Jadransko-jonskog područja.

Projekt vodi Regija Molise iz Italije, a kraj projekta predviđen je za kolovoz 2022. godine. Ostatak projektnog konzorcija čine iz Slovenije – Općina Ajdovščina i Institut Josef Stefan, iz Grčke – Institut za industrijske sustave Centra za istraživanje i inovacije ATHENA i Decentralizirana uprava Krete, iz Hrvatske – Varaždinska i Splitsko-dalmatinska županija, iz Albanije – Regionalno vijeće Drača i Šumarski fakultet, iz Bosne i Hercegovine – Uprava civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona i  iz Crne Gore –  Stari glavni grad Cetinje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura, od čega je za Varaždinsku županiju  određen iznos 196.880,69 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85 %.

Komentari

Komentara