Djelatnici Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste Međimurske županije su izvršili dopunu signalizacije i sanaciju raskrižja državne ceste DC 20 sa županijskom cestom ŽC 2022 Mala Subotica – Orehovica.

Sanirano raskrižje u velikoj će mjeri doprinijeti povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. Rezultata je to radnog sastanka koji je održan početkom godine na inicijativu Policijske uprave međimurske, a na kojem se raspravljalo o problematici pogoršanja stanja sigurnosti cestovnog prometa na opasnim mjestima na području Međimurja.

Tom se prigodom govorilo i o raskrižju državne ceste DC 20 s nerazvrstanom gradskom cestom Ivanovec – Štefanec. Izrađen je glavni projekt i pribavljene su potrebne suglasnosti, dok je sanacija planirana tijekom rujna ove godine.

Komentari

Komentara