Općina Nedelišće brojem je stanovnika jedna od najvećih hrvatskih općina: po popisu iz 2011., brojem ljudi veća je samo Općina Viškovo.

U najvećoj međimurskoj općini u 11 naselja, u skladu s neslužbenim podacima, živi više od 12 tisuća duša. Na izvrsnom je prometnom položaju između krajnjih točaka osovina Dravskoga bazena: Čakovca i Varaždina. S južne strane granicu joj čini rijeka Drava, sa zapadne graniči sa Slovenijom, dok na sjeverozapadu do izražaja dolaze obronci brežuljaka gornjega Međimurja.

Veliko trgovište

Najveće naselje općine, Nedelišće, ime je dobilo po nedjelji, danu štovanja Presvetoga Trojstva, kome je posvećena lokalna župa. Kraj je bio razvijen još u srednjem vijeku, kad je Nedelišće bilo veliko trgovište koje je okupljalo razne zanatlije i obrtnike, dok su mještani organizirali sajmove.

Neko vrijeme predstavljalo je i važno međimursko kulturno središte: primjerice, u doba Zrinskih tamo je djelovala jedna od prvih hrvatskih tiskara, u kojoj je tiskano i prvo očuvano djelo na kajkavštini. Radi se o „Decretumu“ Ivana Pergošića, feudalnome zakoniku koji je objavljen 1574. godine. U moderno je doba, kako kažu u Općini, na tim temeljima niknuo Međimurski sajam poduzetništva – MESAP, na kojem se povodom Dana Općine (na Vidovo, 15. lipnja) okupljaju brojni poduzetnici i poljoprivrednici iz Hrvatske i susjednih država na višednevnoj sajamskoj manifestaciji.

Više od dvije stotine gospodarstvenika s područja Općine okupljeno je u Udrugu poduzetnika i obrtnika Općine Nedelišće. Ulaganja u gospodarstvo ipak su samo dio priče: Općina mnogo ulaže i u infrastrukturne, kulturne, sportske i druge društvene sadržaje. Proračun za 2019. kreće se u rangu od 46 milijuna kuna.

Sportski dom u Macincu za svoje aktivnosti koriste i udruge

– Provodimo velike projekte energetske obnove na zgradi Općine te na sportskim domovima u Slakovcu i Macincu. Pritom je vrijednost radova na općinskoj zgradi 1.200.000, a na sportskim domovima u Slakovcu i Macincu 800.000, odnosno 1.300.000 kuna. Iznos je za Slakovec nešto manji, budući da se tamo ne izvode radovi na krovištu.

Zgrade u obnovi pokazali su nam načelnik Nedelišća Darko Dania te tamošnja voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković. Radovi bi mogli završiti polovicom svibnja, a nakon obnove uštede na energiji bit će znatne.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja energetsku obnovu općinske zgrade sufinancira s 371.000 kuna, obnovu Sportskog doma u Macincu s 463.000 kuna, a obnovu Sportskog doma u Slakovcu s 326.000 kuna. Građevinski radovi na objektu Općinske uprave uključuju fasaderske radove, radove na zamjeni kompletne stolarije, elektro- i strojarske radove, dakle kompletnu unutarnju i vanjsku obnovu. Vjerojatno će se provoditi do polovice svibnja, zbog čega centralna zgrada Uprave neće biti u funkciji.

Ovim projektima predvidjeli smo i dodatne radove, koji pripadaju dijelu neprihvatljivih projektnih troškova, zbog čega će ih financirati Općina i Županija – kaže načelnik Općine Nedelišće Darko Dania.

Za društveni život općine odgovorne su brojne udruge i klubovi. Članovi Kulturno-umjetničke udruge „Seljačka sloga” iz Nedelišća već desetljećima brižno njeguju narodnu baštinu: pjesmu, ples, običaje, nošnje i starine. Upravo u Nedelišću se već četrdesetak godina redovito održava Smotra „Međimurske popevke“, što je manifestacija koja je jedna od najzaslužnijih za očuvanje narodne kulturne baštine.

Smotra je veliku ulogu odigrala i pri prošlogodišnjem uvrštenju međimurske popevke kao nematerijalnoga dobra na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. U mjestu djeluje i Pjevački zbor „Josip Vrhovski“, nazvan u čast skladatelja i preporoditelja rođenog u Črečanu.

Gospodarska zona

– U značajne investicije ubrajamo i izgradnju pješačkih staza u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću te izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica, koja uključuje radove na oborinskoj odvodnji i javnoj rasvjeti. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 3.500.000 kuna. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat najavio je da će sredstva za uređenje Goričice biti odobrena ove godine.

Još prije mjesec dana započela je izgradnja cestovnog priključka Zone Goričica na državnu cestu DC-3. Prema prijavi Općine Nedelišće u Programe gradnje infrastrukturnih građevina Hrvatskih cesta, predviđeno je proširenje postojećeg kolnika državne ceste za traku lijevog skretanja iz smjera Čakovca i traku za desno uključivanje – ubrzanje te za traku za desno isključivanje – usporavanje iz smjera Varaždina.

U Nedelišću se već 40-ak godina održavaju “Međimurske popevke”, čime se čuva narodna baština

Obostrano proširenje se izvodi u dužini od približno 248 metara. Procijenjena vrijednost radova je 1.800.000 kuna, pri čemu su investitor Hrvatske ceste, dok je izvođač Tegra. Za vrijeme radova, promet je reguliran semaforima uz otežano odvijanje prometa na dionici DC-3 između Nedelišća i Pušćina u oba smjera – dodaje Dania.

Jedan od prepoznatljivih simbola najvećeg naselja općine je zaštićeni spomenik prirode: velika platana stara više od 300 godina, koja je nedavno osvježena te o kojoj osobitu brigu vodi Javna ustanova za zaštitu prirode “Međimurska priroda”, čiji je zaposlenik za poziciji glavnoga čuvara prirode i rendžer Velimir Bašek rođeni Nedelišćanec ujedno i predsjednik nedelišćanske Ekološke udruge Platana.

Vrijedi spomenuti i zbirke pokojnog Andrije Lesingera, uglednoga dermoplastičara, konzervatora i zoo-preparatora. Jedan od dominantnih prizora u naselju čini Nacionalni gimnastički centar Aton. Od ostalih sportskih sadržaja, tu su i teniski tereni te nogometno igralište s pratećim objektima NK-a Nedelišće, odnosno tereni SRC-a Trate Nedelišće.

U Macincu je posebno aktivna Udruga Maxenca, koja brojne entuzijaste okuplja u raznim akcijama, a u ostalim su naseljima također iznimno aktivne udruge žena, nogometni klubovi i druge amaterske organizacije.

Socijalna politika

– Općina Nedelišće godišnje iz proračuna izdvaja oko pola milijuna kuna za potrebe DVD-a te isto toliko za rad JVP Čakovec. Uz redovno izdvajanje za vatrogastvo, lokalnim DVD-ima pomažemo i redovitim donacijama u opremi. Posljednja takva donacija, otprije nekoliko mjeseci, odnosila se na opremu iz segmenta civilne zaštite u vrijednosti od 52.000 kuna.

Osnovali smo i vlastito trgovačko društvo, NED-KOM, za obavljanje komunalnih djelatnosti. Društvo će u početku građanima pružati sve usluge povezane s ukopom, dok će tijekom godine održavati zelene površine. Kako se NED-KOM bude razvijao, tako će se vjerojatno proširiti i domena usluga koje će pružati.

Provodimo i aktivne mjere socijalne politike, koje uključuju stipendiranje studenata, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, kao i produženoga boravka u područnim školama Dunjkovec i Pušćine, koje imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Bitno je istaknuti da ne brinemo samo o najmlađim mještanima, već i o onima u trećoj životnoj dobi. U suradnji s Crvenim križem sudjelujemo u pomaganju slabijim i nemoćnim osobama, a putem Socijalnog vijeća Općine Nedelišće uskačemo u rješavanje svih problema koji nenadano iskrsnu – objašnjava načelnik Dania.

Jedan od problema koji bi voljeli što prije riješiti jest pitanje cestovnoga prometa. Naime, prometnicom koja prolazi srcem Nedelišća dnevno prolazi više od 20.000 vozila. Projekt izgradnje obilaznice Čakovec-Varaždin stoga ima visoki prioritet, no, iako postoji inicijativa da to bude i ranije, vrlo je vjerojatno da će se na njemu početi raditi tek iduće godine.

Komentari

Komentara