Na području Varaždinske županije i sjevera Hrvatske ne staje se s pripremama velikih projekata u cestovnoj infrastrukturi. Potvrda toga je izrada idejnog projekta nastavka izgradnje obilaznice grada Varaždina, koja bi, nakon što se izgradi, trebala rasteretiti promet koji s istočne strane, preko postojeće Podravske magistrale, prolazi kroz Varaždin, ali bi trebala dodatno povezati i olakšati promet između Varaždina i Čakovca.

Upravo je izrada idejnog projekta ove obilaznice bila tema radnog sastanka saborskih zastupnika Anđelka Stričaka i Josipa Križanića s rukovoditeljem Poslovne jedinice Varaždin Hrvatskih cesta Davorom Bobičancem.

– Iako je epidemija uzrokovana koronavirusom na neko vrijeme zaustavila pojedine gospodarske aktivnosti, kad govorimo o izgradnji cestovne infrastrukture, to je vrijeme iskorišteno za pripremu velikih projekata na području Varaždinske županije, ali i sjevera Hrvatske. Do mandata aktualne Vlade premijera Andreja Plenkovića na području Varaždinske županije nije bilo ni urudžbenog broja ni za jednu takvu investiciju, a kamoli idejnog rješenja ili gotovog projekta – naglasio je saborski zastupnik Anđelko Stričak.

Sada se projektira brza cesta Varaždin – Ivanec – Lepoglava, lokacijska dozvola je ishođena i ide se prema građevinskoj dozvoli te rješavanju imovinskopravnih odnosa. Uz nju, priprema se i nastavak izgradnje varaždinske obilaznice. Najprije njezin nastavak od Hrašćice prema Nedelišću treba predvidjeti prostorno-planskom dokumentacijom, a potom izraditi potrebne studije i prići projektiranju.

– Na tu temu održano je i nekoliko sastanaka s ministrom Olegom Butkovićem i direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem, a u sve to su uključeni župan Radimir Čačić i predsjednik Županijske skupštine Alen Runac, kako bi što prije riješili prostorno-plansku dokumentaciju. Također, bitno je napomenuti da će tijekom javne rasprave sa svime biti upoznata i javnost. Na taj način doprinosimo transparentnosti cijelog projekta – rekao je Stričak.

Bobičanec je Stričaka i Križanića upoznao s idejnim projektom, kojim se predviđa nastavak obilaznice od Hrašćice, preko kanala, potom rijeke Drave pa desno do Gornjeg Kuršanca i spoja na istočnu obilaznicu Nedelišća.

Saborski zastupnik Josip Križanić naglasio je da su dosad državne ceste uglavnom prolazile kroz naseljena mjesta i povezivale naselja s gradovima. Tek u novije vrijeme, zbog velikog povećanja cestovnog prometa, kako putničkog, tako i teretnog, počele su se graditi obilaznice oko gradova, ali i izvan naselja.

– Ova obilaznica će zasigurno doprinijeti razvoju gospodarstva Varaždinske županije i Grada Varaždina te četiriju velikih okolnih poduzetničkih zona – Varaždin, Kneginec, Jalžabet i Trnovec, u koje dnevno dolazi i odlazi tisuće kamiona, ali i radnika na posao. Nadalje, ova će obilaznica, osim povezivanja s Međimurjem, zasigurno tražiti i novo rješenje prema Sloveniji, kako bi se rasteretio promet prema Dubravi Križovljanskoj i Murskom Središću, ali i gužve u naseljima na navedenim državnim cestama – završio je Križanić.

Zadovoljstvo izradom idejnog projekta nastavka izgradnje obilaznice prema Čakovcu ne kriju ni mještani Općine Nedelišće, kojom bi i najvećim dijelom trebala prolaziti brza cesta. Tako bi se uvelike smanjio promet dosadašnjom prometnicom, kojom, prema posljednjim mjerenjima, dnevno prođe između 16 i 18 tisuća vozila s tendencijom rasta te brojke, a visoko opterećenje tranzitnim prometom dnevno u sebi nosi potencijal ugroženosti sigurnosti stanovnika tog područja te otežava i usporava prometnu komunikaciju unutar naselja.

“Nakon 30 godina čekanja pomaknuli smo se s mrtve točke”

Početak projektiranja brze ceste Varaždin – Čakovec najviše je razveselio mještane Općine Nedelišće. Nakon 30 godina čekanja napokon su napravljeni prvi konkretni koraci prema izgradnji obilaznice koja će prometno rasteretiti naselje Nedelišće.

– Napokon smo se pomaknuli s mrtve točke. Dosad se sve svodilo samo na obećanja, izrade silnih studija, ali bez konkretnih koraka. Tek je prošle godine saborska zastupnica Sunčana Glavak izašla s amandmanom, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila. Sada s ponosom mogu istaknuti da je prvi put nova obilaznica u fazi projektiranja i pod nadzorom Hrvatskih cesta. Po izradi projekta slijedi ishođenje dozvola te otkup zemljišta, a zatim i sama gradnja obilaznice – zadovoljno ističe načelnik Općine Nedelišće Darko Dania.

Dnevno kroz Nedelišće prolazi između 16 i 18 tisuća vozila. Gradnjom obilaznice, odnosno brze ceste Varaždin – Čakovec rasteretio bi se jedan od najfrekventnijih međužupanijskih pravaca.

– Nova cesta je prijeko potrebna, stoga ne čudi da smo godinama u Općini maksimalno posvećeni rješavanju ovog problema. Obilaznica će biti povezana preko novoga dravskog mosta na buduću brzu cestu Varaždin – Ivanec – Lepoglava, čime ćemo dobiti bolju, kvalitetniju i sigurniju cestovnu povezanost između gradova dviju županija – zaključio je Dania.

Provodi se studija izvedivosti buduće obilaznice

U Hrvatskim cestama ističu da je u izradi idejni projekt nastavka izgradnje obilaznice grada Varaždina, koja bi se spojila s obilaznicom oko Nedelišća i Pušćina te bi, osim što bi rasteretila promet kroz Varaždin, puno bolje povezala Čakovec i Varaždin. Kako je potvrdio rukovoditelj Poslovne jedinice Varaždin Hrvatskih cesta Davor Bobičanec, trenutno se provodi faza izrade studije izvedivosti u kojoj se razmatra nekoliko varijanti, odnosno trasa cesta koje spajaju gradove Varaždin i Čakovec. Nova obilaznica išla bi od Hrašćice, preko kanala, potom rijeke Drave pa desno do Gornjeg Kuršanca i spoja na istočnu obilaznicu Nedelišća. Njezin nastavak od Hrašćice prema Nedelišću treba predvidjeti prostorno-planskom dokumentacijom, a potom izraditi potrebne studije i prići projektiranju.

– Sve promatrane varijante nalaze se većim dijelom u Varaždinskoj te manjim u Međimurskoj županiji. U njihovoj razradi korištena je trenutno važeća prostorno-planska dokumentacija za područja u kojima se nalazi zahvat. U Prostornom planu Varaždinske županije nedostaje koridor za novu cestu od Varaždina do Čakovca, a koji bi se nastavljao na koridor iz Međimurske županije. Isto vrijedi i za Prostorni plan uređenja Općine Sračinec. U Generalnom urbanističkom planu Grada Varaždina osiguran je prostor za prometnicu smjera Varaždin – objasnio je Bobičanec i dodao da je u svim navedenim prostornim planovima Međimurske županije planirana spojna cesta Čakovec – Varaždin radi što boljeg povezivanja tih dvaju regionalnih središta sjeverozapadne Hrvatske.

Komentari

Komentara