U Luxemburgu je održan sastanak Vijeća EU ministara okoliša na kojem se govorilo o Uredbi o europskom propisu o klimi i zaključcima Vijeća za bioraznolikost. Uredbom o europskom propisu o klimi utvrđuje se cilj klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. godine koji se treba ostvariti na području Unije, a njime su obuhvaćeni svi sektori. Utvrđuje se putanja napretka u smanjenju emisija stakleničkih plinova što će pridonijeti postizanju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. godine.

U okviru Uredbe navodi se i obvezujući cilj za smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU za najmanje 55 posto do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. Uzimajući u obzir nacionalne okolnosti i pazeći na pravednost i solidarnost, Republika Hrvatska podržala je ambicioznost klimatskog cilja za 2030. godine.

Također su usvojeni zaključci Vijeća o „Strategiji Europske unije o bioraznolikosti do 2030. – vraćanje prirode u naše živote“. Zaključcima Vijeća o bioraznolikosti potvrđena je potreba za hitnim djelovanjem, zaštitom i obnovom prirode.

Hrvatska je putem svojeg predstavnika iskazala podršku ostvarenju ključnih ciljeva Strategije te istaknula potrebu za implementacijom politike očuvanja bioraznolikosti u sve relevantne sektore da bi se predloženi ciljevi ostvarili.

– Republika Hrvatska podržava zakonsku zaštitu najmanje 30 posto kopnenih i 30 posto morskih ekosustava Europske unije, kao i važnost očuvanja ekološke povezanosti ovih prostora. Potrebno je jačanje napora u aktivnostima zaštite i obnove kroz poboljšanu provedbu i primjenu već postojećeg zakonskog okvira, strategija i akcijskih planova na razini EU-a i na nacionalnoj razini – poručuju iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Komentari

Komentara