Nakon poduže korona pauze, Muzej Međimurja Čakovec nastavlja s izložbama i drugim događanjima u svom muzejskom prostoru.

Tako je u utorak, 9. lipnja, u Izložbenom salonu otvorena izložba, zapravo doktorski rad, hrvatske umjetnice međimurskih korijena Kristine Horvat Blažinović: “Zabava za Kralja – realno i simboličko u poetici umnoženih ekrana i slika”. Izložba je praktični dio doktorskog rada realiziran na Poslijediplomskom doktorskom studiju Slikarstvo, Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (mentori: red. prof. dr. art Damir Sokić i doc. dr. sc. Blaženka Perica).

Realno i simbolično

Ovu zanimljivu izložbu otvorila je ravnateljica MMČ-a Maša Hrustek Sobočan, a autoricu je u ime Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozdravio umjetnik i profesor Andrija Večenaj. Doktorski rad “Realno i simbolično u poetici umnoženih ekrana i slika” Kristine Horvat Blažinović “u cjelini odlikuju vješto izabrani citati i njihovo nadovezivanje u smislene iskaze o širim kontekstima.“ Izložba se sastoji od nekoliko tematski povezanih videoprojekcija: od dviju videoinstalacija i triju videoprojekcija, koje čine cjelovit audiovizualni ambijent. Videoradovi i instalacije su osmišljeni kao samostalna djela, ali su, objedinjeni zajedničkom idejom, istovremeno segmenti jedinstvene izložbene cjeline. Na izložbi su postavljeni sljedeći radovi: “Nema mjesta panici” (2015.), videoinstalacija; audiovideo ambijent; “Zabava za kralja” (2018.), videoinstalacija sa zvukom i objektom; “En ten tini” (2018.), videoprojekcija sa zvukom; “Smijanje” (2016. – 2018.), videoprojekcija sa zvukom te “Podučavanje mladih djevojaka” (2018. – 2020.), videoprojekcija sa zvukom.

– Teorijsko se istraživanje provodi u istovremenosti i međuovisnosti s praktičnim umjetničkim radom – kroz dvosmjernu uzročno-posljedičnost. Izložba nosi naziv “Zabava za kralja”, no interpretaciju naslova prepuštam svakome da protumači sam – pomalo je zagonetno na otvorenju rekla autorica.

O autorici

Kristina Horvat Blažinović rođena je u Čakovcu 1970. godine. Diplomirala je slikarstvo 1997. godine na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, u klasi profesora Gustava Gnamuša. Godine 2007. na istoj Akademiji završila je poslijediplomski magistarski studij videa. Od 2012. polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Slikarstvo, pod mentorstvom red. Prof. dr. art. Damira Sokića i teorijske mentorice dr. sc. Blaženke Perice. Od 1997. do 2003. godine radi u Graditeljskoj školi u Čakovcu na Odjelu likovne umjetnosti i dizajna, a od 2003. do 2007. zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu kao nositeljica kolegija Medijska kultura, Dijete i mediji, Likovna kultura i Metodila likovne kulture na odgojiteljskom i učiteljskom studiju. Od 2007. do danas u stalnom je radnom odnosu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u zvanju izvanredne profesorice.

Od 2010. do 2014. godine predaje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu kao autorica i nositeljica kolegija “Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj kulturi”. Na umjetničkom području djeluje od 1993. godine. Samostalno izlaže u Hrvatskoj i Sloveniji te skupno u zemlji i inozemstvu. Fundus njezine umjetničke produkcije obuhvaća slike, skulpturne objekte, video, video i multimedijalne instalacije, performans, kazališne lutke i grafički dizajn. Autorica je nekoliko glazbenih spotova, videoscenografije za kazališnu predstavu Odisej 2001. Dobitnica je nagrade Best Work Award, na ECNSI 2011. – Međunarodnoj izložbi sveučilišnih profesora likovnih umjetnika u Zagrebu.

Izložbu možete razgledati do 23. lipnja.

Komentari

Komentara