RADOVI NA VODOTOCIMA

Danas će radni strojevi varaždinskog Hidroinga završiti sve predviđene aktivnosti na uređenju vodotoka rijeke Bednje uzvodno od mosta u Jerovcu pa sve do ušća Matačine 1 u Bednju.

Spomenuti radovi bili su nužni jer se tijekom nedavnih velikih kiša opet izlila rijeka Bednja. Zaprijetila je poplavljivanjem pogona u Industrijskoj zoni Ivanca te je Grad zatražio brzu reakciju Hrvatskih voda.

Njihova Ispostava za mali sliv Plitvica – Bednja u Varaždinu radove vrijedne oko 625 tisuća kuna s PDV-om je povjerila Hidroingu.

– S radovima smo počeli zadnjih dana rujna, odmah iza povlačenja velikog vodenog vala. Posao su odlično odradila tri velika bagera i jedan buldozer. Rijeka Bednja se na uređenoj dionici dugačkoj 850 metara više neće moći izliti u zaobalje – pojasnio je inženjer hidrotehnike Zvonko Car.

Dodao je da će se spomenuta građevinska operativa Hidroinga ovih dana preseliti na druge problematične lokacije koje su također ugrožene poplavama.

– Jedan bager angažiran je u Gornjoj Voći u kojoj će Hidroing urediti vodotok Lapornik. Istovremeno kreću radovi na uređenju potoka Šaša u općini Bednja, a treći bager selimo u Vidovec. Naime, u Zamlači moramo urediti vodotok rijeke Plitvice te izgraditi nadvišenje postoječeg nasipa. Potonji radovi spriječit će izlijevanje nabujale Plitvice iz korita – naglasio je Car.

Inače, odmah nakon završetka spomenutih zahvata na Bednji, radovi će u ivanečkom kraju biti nastavljeni uređenjem potoka Ivanuševec. Podsjećamo, vegetacija koja ga okružuje uklonjena još ljetos, a u planu su i radovi na uređenju Vukovca.

Najavljeni su i radovi u Mačkovcu, kako bi se spriječilo učestalo poplavljivanje jedne obiteljske kuće u Ulici žrtava hrvatskih Domovinskih ratova u Ivancu. U taj zahvat trebao bi se uključiti i Grad Ivanec.

Izvor:
Foto: GI

Komentari

Komentara