U Velikoj vijećnici Međimurske županije u četvrtak, 13. lipnja održana je 13. sjednica Skupštine Međimurske županije na kojoj su vijećnici trebali raspravljali o 26 točaka dnevnog reda.

No nakon prijedloga predsjednika Skupštine Mladena Novaka da se točke o prijedlogu odluke o donošenju II. izmjene i dopune prostornog plana Međimurske županije i prijedlogu odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenog sustava na području Međimurske županije skinu s dnevnog reda, vijećnici Skupštine nisu izglasali dnevni red.

Za predloženi dnevni red glasalo je 11 vijećnika, jedan vijećnik bio je suzdržan, dok je 19 vijećnika glasalo protiv te je odlukom predsjednika Skupštine Mladena Novaka, sjednica Skupštine prekinuta.

Na aktualnom satu postavljeno je 11 vijećničkih pitanja, a jedno je bilo jako zanimljivo.

Vijećnik HDZ-a Goran Kozjak istaknuo je da ima saznanja da je u Ministarstvo zdravstva poslan dopis o integraciji Opće bolnice Varaždin i Županijske bolnice Čakovec, što je župan Posavec demantirao pritom dodavši da nema govora o nikakvom spajanju odjela ili bolnica već da se kontinuiranim ulaganjem u zdravstveni sustav Međimurske županije, radi na tome da Međimurje ima kvalitetan sustav u svim područjima čemu su dokaz brojne investicije i radovi, od opremanja bolnice magnetnom rezonancom, rekonstrukcije stare interne, izgradnje novog Doma zdravlja, ulaganja u modernu opremu do adaptacije Paviljona I.

Komentari

Komentara