Leier Grupa posluje u sedam zemalja (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovačka, Rumunjska i Ukrajina) na području proizvodnje građevinskog materijala, auto-trgovine i servisa, nekretnina te obrade i prerade metala.

Grupa će 2018. godini ostvariti ukupne prihode od približno 250 milijuna eura.

U Rumunjskoj je Leier Grupa prisutna od 2005. godine s tvornicom betonskih proizvoda za visokogradnju, zaštitu okoliša i vrtni asortiman. S ciljem daljnjeg razvoja poslovanja i ulaska na rumunjsko tržište opeke donesena je odluka o preuzimanju tvornice opeke “Brikston”.

Brikston je na rumunjskom tržištu već duže vrijeme jedan od najvećih proizvođača opeke. Ukupni prihod u 2018. procjenjuje se na približno 20 milijuna eura s oko 300 zaposlenika. Leier Grupa će ovom investicijom znatno ojačati svoju poziciju na rumunjskom tržištu građevinskog materijala, te će svojim kupcima ujedno bitno proširiti ponudu keramičkog asortimana. Cilj je postati jedna od bitnih tržišnih grupa u Rumunjskoj.

Komentari

Komentara