Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu, na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva.

U akademskoj godini 2020./2021. u status kadeta u jesenskom upisnom roku, bit će primljeno do 70 kandidata na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Vojnog inženjerstva.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu su, državljanstvo Republike Hrvatske, rođen/a 1998. godine ili kasnije, završena četverogodišnja srednja škola, da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti,     da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), te da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u drugom upisnom roku u rujnu 2020.).

MORH očekuje i da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

U natječaju se navodi kako se kandidati do navedenog roka prijavljuju elektronički Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu Ministarstva obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

U pisanoj prijavi šalje se zamolba sa životopisom, adresom i brojem mobitela, preslika osobne iskaznice i uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Svi koji ispune uvjete za prijam bit će pozvani na odabirni postupak u kojem moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije.

Više o svemu pročitajte OVDJE

Komentari

Komentara