IZVORMuzej Međimurja
POU

Djelatnici Muzeja Međimurja u 2018. godini bili su iznimno aktivni.

Kako kažu u Muzeju, djelomično je za to zaslužan i pozitivni trend jasnijeg otvaranja muzejskih vrata:
– Sve donedavno hrvatski muzeji bili su poprilično samozatajne institucije. Njihov unutarnji, gotovo samostanski mir bio je impresivan i stvarao je poštovanja vrijedan privid spokoja staloženog intelektualca, kojega je najbolje pustiti na miru.

13 izložbi je lani postavio Muzej

Supernova

S vremenom se, međutim, sve promijenilo: muzeji su otvorili svoja vrata, postali su glasniji u traženju zasluženog mjesta, ugleda i uvažavanja u životu demokratizirane zajednice koja je i sama postala glasnija i samokritičnija. Tako se stvorilo natjecateljsko ozračje među muzejskim i općenito kulturnim institucijama.

Naglo je izblijedjela i dotad veoma izražena razlika između “velikih urbanih” i “provincijskih ” muzeja te je sve nekako postala stvar snalaženja u aktualnoj tržišnoj utakmici koja ne poznaje nikakva ograničenja. Održane su prve Noći muzeja, ali su začete i mnogobrojne druge originalne muzejske priredbe koje su muzejima udahnule život i učinile da postanu predmet razgovora posve običnih ljudi, što je posebice važno, te predmet interesa djece i mladeži. U svemu tome zapaženo mjesto pripada i Muzeju Međimurja Čakovec, koji je na dobrom putu da postane mjerilo kulturnih događanja ovoga dijela Hrvatske, pa i ovoga dijela Europe.

Rekonstrukcija

U tijeku je provedba velikoga projekta rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije Staroga grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine, sufinanciranog iz Europskoga fonda “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” Projekt se provodi u suradnji s vodećim partnerom, Međimurskom županijom, i ostalim partnerima: Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA-om i Turističkom zajednicom Međimurske županije. Ukupna vrijednost projekta je više od 40 milijuna kuna, od čega EU sufinancira više od 34 milijuna kuna.

U tijeku je provedba velikog projekta rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije Staroga grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine

Tijekom 2018. godine započeli su građevinski radovi na obnovi svih 5 dijelova fortifikacije (DILATACIJA I – DILATACIJA V). Dosad na projektu Muzej nije imao troškova nabave, koja tek predstoji u drugoj polovici 2019. i 2020. godini za opremanje unutrašnjosti novog muzeja. U listopadu je započeo i projekt “Living castles – Mreža živih dvoraca i ljetnikovaca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa”.

U sklopu projekta isplanirani su infrastrukturni radovi na drugome katu jugoistočnoga krila palače Staroga grada da bi se osposobio i modernizirao dio stalnog postava o obitelji Zrinski. Obavljena je statička sanacija glavnoga stubišta i gospodarskoga (sekundarnog) stubišta palače, što su financirali Ministarstvo kulture i Međimurska županija.

10 368 posjetitelja pogledalo je stalni postav Muzeja, povremene izložbe ili dodatne programe

Uređene su čuvaonice muzejske građe za arheološki, povijesni, etnografski i kulturno-povijesni odjel na prvome katu jugozapadnoga krila: postavljeni su podovi, obojani zidovi, postavljene elektroinstalacije te su dopremljene namjenski izrađene metalne police za građu koja će se tijekom 2019. preseliti iz dislociranog skladišta u vojarni u prostore palače na bolje uvjete čuvanja. Uređena je čuvaonica arhivskog gradiva za dokumentaciju o poslovanju Muzeja od 1955. do danas. Uređena je čuvaonica kamene građe u prizemlju jugoistočnoga krila.

Uređenje i opremanje čuvaonica financirano je sredstvima Ministarstva kulture, Međimurske županije i vlastitim sredstvima. U 2018. godini za muzejski fundus su otkupljena ukupno 82 predmeta, dok je Muzeju darovano 106 predmeta. Obavljena su arheološka istraživanja dvaju različitih terena: Staroga grada u Čakovcu (istraživanje temelja južnoga bedema) i ranosrednjovjekovnog lokaliteta Bistričko polje kraj Donjega Vidovca.

Dokumentiranje baštine

Muzej je lani postavio ukupno 13 izložbi, devet u sklopu Muzeja te četiri izvan matične institucije: “Ljudstvo moje međimursko, imaš blaga i bogatstva – nematerijalna baština Međimurja”, Zbirku “Sport u Međimurju”, “Trag dobrote: 20 godina Varaždinske biskupije”, Zbirku BALI – izbor iz hrvatske umjetnosti, izložbu fotografija “Photo City” Stanislava Novaka, izložbu “Arvinias” Hanibala Salvara, “Retrospektivu” Vladimira Blažanovića, monografsku izložbu slika Dine Trtovca, izložbe u Kraljevu vrtu te u stalnome postavu Muzeja “KULTUROŠ – U tuđem prostoru”, skulpture u okolici Muzeja u sklopu Zrinski Art festivala (organizator Damir Klaić-Ključ), izložbu u čakovečkome Centru za kulturu “Majski memorijal kroz prizmu plakata”, izložbu povodom Dana europske baštine u Scheierovoj zgradi “Židovi u Međimurju” te izložbu u čakovečkoj Knjižnici “Uvid u život i djelo Vinka Žganca”. Nastavljen je projekt prezentacije Muzeja izvan Muzeja (“Muzejska kutija u Gradskoj kavani”).

9 manifestacija je organizirala međimurska muzejska institucija

Organizirano je devet manifestacija: to su bile Noć muzeja, Kraljev rođendan, Kraljeve trešnje, Jesen u Kraljevu vrtu – Z domaćega vrta, Dani otvorenih vrata EU fondova, Kulturoš, Zrinski Art Festival, Dani europske kulturne baštine te Mali školski kustosi. U nakladi Muzeja tijekom 2018. godine tiskana su tri veća kataloga tematskih izložbi, tri deplijana te radni listići uz stalni postav likovnih zbirki za osnovne škole. U sklopu projekta “Dokumentiranje nematerijalne baštine” snimljena su dva dokumentarna filma o nematerijalnoj baštini Međimurja: “Umijeće sviranja cimbula” i “Međimurska popevka”.

Zbog rastuće potražnje za muzejskim radionicama i edukativnim programom za međimurske predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, u Muzeju je oformljen Pedagoški odjel. Sredinom prošle godine zaposlen je muzejski pedagog te je započeo sustavni projekt muzejske edukacije pod krovnim nazivom “Muzeologajnica”. Održane su ukupno 32 radionice na 27 različitih tema koje je posjetilo više od 700 djece.

Radionica s djecom autističnoga spektra “Muzej za Pogled” osmišljena je u suradnji s Udrugom “Pogled” te kliničkom psihologinjom Jelenom Klinčević, dr. med. proglašena je jednom od deset najuspješnijih edukativnih akcija na razini države. Projekt je prvi takav muzejski program u Hrvatskoj, namijenjen jednoj od najranjivijih socijalnih skupina, a financirao ga je Grad Čakovec. Stalni postav Muzeja, povremene izložbe i dodatne programe posjetilo je ukupno 10.638 posjetitelja.

 

Radionica

Zbog rastuće potražnje za muzejskim radionicama i edukativnim programom za međimurske predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, u Muzeju je oformljen Pedagoški odjel

Komentari

Komentara