Povežite se s nama

Novosti

„Navodi čelnika nisu bili usmjereni objektivnom informiranju“

Objavljeno:

- dana

Varkom reagirao na tvrdnje iz varaždinskog HDZ-a

Vlado Vlašić, direktor Varkoma, reagirao je na istup predsjednika varaždinskog HDZ-a Marijana Kovačića u vezi troškova zbrinjavanja varaždinskih bala.

„Potaknuti serijom netočnih informacija izrečenih od čelnika jedne varaždinske političke stranke, a na temu zbrinjavanja baliranog otpada i pozicije Varkoma, objavljujemo vrlo detaljan slijed događaja i važnih činjenica koje se odnose na ovu temu. Namjera nam je da pravim i potpunim informacijama suzimo prostor za bilo kakve manipulacije i iskrivljavanje istine. To je naša obveza prema javnosti, prema našim sugrađankama i sugrađanima, ali i prema samima sebi.

U ovom slijedu događaja, navodimo ključne događaje i odluke koje su odredile postupanje s komunalnim otpadom u posljednjih desetak godina. Varkom d.d. se u posao s komunalnim otpadom uključio temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Varaždina od 28.02.2002. godine, za vrijeme mandata tadašnjeg gradonačelnika dr.sc. Ivana Čehoka (Klasa: 363-05/02-01/3, Ur.broj: 2186/01-03-02-7). Njime je Varkom-u d.d. povjerena komunalna djelatnost skupljanja, skladištenja i obrade komunalnog otpada. Ova Odluka Gradskog poglavarstva donijeta je zbog izvanredne okolnosti nastale nepridržavanjem obveza dotadašnjeg koncesionara Saubermacher d.o.o. Do kraja ožujka 2005. godine komunalni je otpad Varkom d.d. trajno zbrinjavao deponiranjem na lokaciji „Turčin“ u nadležnosti Općine Gornji Kneginec. Od 01.04.2005. godine Odlukom Općine Gornji Kneginec zatvoreno je odlagalište „Turčin“. Kako bi Varaždin izbjegao gomilanje otpada na našim ulicama i naseljima, a prije utvrđivanja trajnog rješenja, po nalogu Gradskog poglavarstva Grada Varaždina od 02. veljače 2004. godine (Klasa: 363-01/03-01/9, Ur.broj: 2186/01-03-04-40), Varkom d.d. izvršio je nabavku opreme za baliranje komunalnog otpada. Tako baliranje otpada započinje 01. travnja 2005. godine na lokaciji „Brezje“.

U ovom nizu događaja i odluka, jedan je zaključak ključan za negiranje navoda iz javnog istupanja čelnika jedne političke stranke. Radi se o Zaključcima Gradskog poglavarstva Grada Varaždina od 21.10.2005. godine i 08.02.2006. godine kojima je utvrđena struktura cijene postupanja s komunalnim otpadom. Oni se odnose na ukupnu cijenu koja je u primjeni od 01.04.2005. godine. Citiranim zaključcima određeno je da se cijena postupanja s komunalnim otpadom sastoji od tri elementa:

a) Cijena skupljanja, prijevoza i razvrstavanja komunalnog otpada (28,50 kn/domaćinstvo/mjesečno);

b) Cijena obrade, baliranja i privremenog skladištenja na lokaciji „Brezje“ (341,44 kn/tona); ovaj je dio u primjeni do 31.07.2013. godine;

c) Dodatak za investicije – otpad – prihod proračuna Grada Varaždina (148,95 kn/tona); ovaj dio je u primjeni do 01.02.2010. godine.

 

Ovaj je posljednji dio cijene (Dodatak za investicije – otpad kao prihod proračuna Grada Varaždina) ukinut Zaključkom gradonačelnika dr.sc. Ivana Čehoka (Klasa: 363-04/10-01/89,
Ur.broj: 2186-01-01-10-5 od 04.03.2010. godine), ali se u istom iznosu uvodi „dio cijene za uslugu zbrinjavanja“ (148,95 kn/tona s PDV-om). Pri tom taj dio naplaćenog iznosa prema rečenom Zaključku prestaje biti prihod proračuna Grada Varaždina, te se navodi da je „razlog primjene novog cjenika komunalne usluge postupanje s komunalnim otpadom priprema za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada i ispunjavanje obveza po Ugovoru i I Dodatku ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje“, sklopljenog s VIS d.o.o. Varaždin.

Do kraja srpnja prošle godine ovaj se „dio cijene za uslugu zbrinjavanja“ naplaćivao do početka obavljanja komunalne djelatnosti trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada sukladno Ugovoru o koncesiji zaključenog između Grada Varaždina i Univerzala d.o.o. Varaždin (početak primjene od 01.08.2013. godine).

Kad je riječ o prikupljanju sredstava s osnove “dodatka za investicije – otpad” u razdoblju njegova prikupljanja od 01.04.2005. do 31.12.2013. godine ukupno je naplaćeno i evidentirano kao prihod proračuna Grada Varaždina 5.771.588,33 kn. Ova sredstva utrošena su temeljem Zaključka Grada Varaždina na investicije u djelatnosti obrade otpada (prvenstveno pogon za baliranje – Brezje), u iznosu 5.747.619,22 kn. Tako je na dan 31.12.2013. godine u Varkom d.d. s osnova „dodatak za investicije – otpad“ raspoloživih sredstava u iznosu od 23.969,11 kn.

Za razdoblje od 01.02.2010. godine do 31.12.2013. godine s osnova „dio cijene za uslugu zbrinjavanja“ naplaćeno je 3.395.435,22 kn. Dio ovih sredstava u iznosu 1.188.971,42 kn utrošeno je po nalogu Grada Varaždina za isplatu dijela avansa prema T7 VIS d.o.o. s osnova zaključenog Ugovora i I Dodatka ugovoru (Zaključak Gradskog poglavarstva od 14.10.2010. godine).

Imajući na umu ove podatke temeljene na odlukama i zaključcima Gradskog poglavarstva i gradonačelnika u razdoblju od 28.02.2002. godine pa do 31.12.2013. godine Varkom d.d. s osnova „dio cijene za uslugu zbrinjavanja“ ima raspoloživih  sredstava u iznosu od 2.206.463,87 kn.

Temeljem zakona dana 31.12.2013. godine iz Varkom d.d. izdvojena je djelatnost postupanja s komunalnim otpadom i osnovano je novo Društvo „Čistoća“ d.o.o. Varaždin. Diobenom bilancom na dan 31.12.2013. godine raspoloživa sredstva „dijela cijene za zbrinjavanje“ i „dodatak za investicije – otpad“ prenijeta su u Društvo „Čistoća“ d.o.o. Sredstva će se utrošiti sukladno odluci Grada Varaždina za trajno zbrinjavanje baliranog komunalnog otpada.

Osim za potrebe Grada Varaždina, Varkom d.d. obavljao je poslove baliranja komunalnog otpada i za Općine TrnovecBartolovečki, Petrijanec, Vinica i Sveti Ilija. U strukturi cijene za postupanje s komunalnim otpadom kod navedenih općina, također se nalazio „dodatak za investicije – otpad“, odnosno „dio cijene za uslugu zbrinjavanja“. S tog osnova na području pojedine općine do 31.12.2013. godine prikupljeni su slijedeći iznosi:

Općina TrnovecBartolovečki – dodatak za investicije – otpad – 731.848,31 kn

Općina Petrijanec – dodatak za investicije – otpad   -450.853,18 kn

Općina Vinica – dodatak za investicije – otpad-388.398,38 kn

Općina Sveti Ilija – dodatak za investicije – otpad-174.493,68 kn i dio cijene za uslugu zbrinjavanja-116.831,13 kn

Na zahtjev Općine Vinica i Općine Petrijanec dio prikupljenih sredstava Varkom d.d. uplatio je u proračun ovih općina. Općini Vinica uplaćen je iznos od 345.305,45 kn, a Općini Petrijanec 438.757,68 kn. Preostala raspoloživa sredstva za sve četiri općine diobenom bilancom Varkom/Čistoća prenijeta su u Društvo Čistoća d.o.o..

Iz svega je navedenog jasno vidljivo kako Varkom d.d. nikada nije svojim korisnicima naplaćivao punu cijenu trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada. Cijena koju je Varkom d.d. naplaćivao je temeljena na Zaključcima Grada Varaždina, a ta su prikupljena sredstva namjenski evidentirana i trošena.

Iz svega navedenog jasno se vidi cijeli slijed odluka na temelju kojih su prikupljana sredstva, u koju su namjenu ona korištena. Tako je razvidno da navodi čelnika jedne varaždinske stranke nisu bili usmjereni objektivnom informiranju javnosti, već nekim drugim ciljevima. U toj raspravi Varkom ne želi niti može sudjelovati, stoji na kraju reagiranja.  

Izvor:
Foto: rt

Međimurje

Happy Bike: sastanak projektnih timova uključenih gradova održan u Letenyu

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Uz brojne projekte u kojima sudjeluje kao partner ili nositelj projekta, Grad Prelog dio je i projekta HAPPY BIKE.

HAPPY BIKE je projekt Europske unije koji je odobren za financiranje u okvirima Interrreg programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Partneri projekta su gradovi Letenje, Prelog i Ludbreg te ŽUC Varaždin. Ukupni budžet projekta je nešto više od milijun eura – EU sredstva 866.282,16 eura, vlastita sredstva 111.415,59 eura. Početna konferencija ovog projekta održana je krajem mjeseca siječnja. U srijedu, 28. veljače, održan je i sastanak projektnih timova iz gradova sudionika projekta.

Sastanak je održan u prostorima gradske uprave mađarskog Grada Letenye. Projekt je sa provedbom započeo početkom mjeseca studenog prošle godine, a voditelj projekta za područje Grada Preloga je Miroslav Hržić.

Glavni cilj projekta je izgraditi nove atrakcije uz rijeke Dravu i Muru uz koje se vežu bogata i raznolika prirodna i kulturna baština. To se planira kako bi se generirao gospodarski rast na prostoru uključenih programskih područja (Grad Letenye, Grad Prelog i Grad Ludbreg). Razvoj infrastrukture koja se provodi u okviru predloženog projekta trebao bi privući veći broj posjetitelja.

Uz uspostavljanje nove biciklističke rute Letenye-Prelog-Ludbreg te interpretacijskim stazama sa prikazom kulturne i prirodne baštine (na ukupnoj dužini od oko 100 km), lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će poboljšani pristup slikovitim, gotovo netaknutim prirodnim područjima, a i drugi potencijalni turisti koji posjećuju mjesta uz rijeke Dravu i Muru. Poseban naglasak stavlja se na činjenicu da je ruta Letenye-Prelog-Ludbreg kapilarna ruta čime će se osigurati poveznica s obje strane hrvatsko – mađarske granice, kao i priključak na EuroVelo mrežu.

Područja uključena u projekt Happy Bike su: Županija Zala, Međimurska i Varaždinska županija. Najmanje 11 naselja trebalo bi imati koristi od projekta, a oko 60 kulturnih i prirodnih znamenitosti će biti evidentirano i dostupno posjetiteljima. Sljedeći sastanak projektnih timova održat će se u mjesecu svibnju u Ludbregu.

Nastavite čitati

Događanja

Kulturno-umjetnička večer posvećena Rudolfu Steineru održana u čakovečkoj knjižnici

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Rudolf Steiner

U čakovečkoj Knjižnici „Nikola Zrinski“ prošlog tjedna predavanjem i kulturno-umjetničkim programom je obilježena 157. obljetnica rođenja začetnika antropozofije i waldorfske pedagogije, Rudolfa Steinera.

Program se odvijao u tamošnjoj multimedijalnoj dvorani, pri čemu je posjetiteljima na dolasku zahvalila ravnateljica knjižnice, Ljiljana Križan.

Rudolf Steiner je rođen 25. ili 27. veljače 1861. godine u Donjem Kraljevcu. Bio je utjecajan u mnogim područjima, uključujući odgoj i obrazovanje, poljoprivredu, umjetnost i filozofiju. Unutar svoje pedagogije htio je uspostaviti odgoj djece kao cjelovitih ljudskih bića, naglašavajući važnost ravnoteže fizičkog i duhovnog aspekta čovjeka. S tim u cilju razvio je i euritmiju, izvedbenu umjetnost koja je ujedno i metoda terapije. To su zapravo geste i pokreti koji kretanjem tijela žele izraziti govor i zvuk. Pomoću njegovih ideja razvijena je i biodinamička poljoprivreda. Temeljna zamisao takve vrste ratarstva počiva na „životnoj snazi“, ideji da biljke i životinje posjeduju „kozmičku silu“ koju hranjenjem ljudi unose u svoj organizam. Steiner je smatrao i da pesticidi i umjetna zaštitna sredstva i gnojiva hrani oduzimaju životnost.

Govoreći o naučavanju dr. Rudolfa Steinera, ravnateljica istoimenog centra u Donjem Kraljevcu, Dijana Posavec, pričala je i o predviđenim aktivnostima večeri.

Ravnateljica Centra “Dr. Rudolf Steiner”, Dijana Posavec

-Povodom 157. obljetnice rođenja našeg sunarodnjaka odlučili smo da će se ovdje u čakovečkoj knjižnici održati jedno interesantno predavanje, govorit će gospođa Mila Željeznjak. Naš prijatelj Goran Vadlja iz Donjeg Kraljevca provest će zvukoterapiju. Za 27. veljače bila je predviđena donatorska večer u Toplicama sv. Martin, no zbog vremena smo je morali odgoditi, javnost ćemo naknadno obavijestiti o novom terminu. Odlučili smo da ovu godinu posvetimo popularizaciji lika i djela Rudolfa Steinera. Predavanja na temu biodinamike vrlo su popularna, u Varaždinskoj županiji posjećenost je bila velika, a u bliskoj budućnosti organizirat ćemo ih u Zagrebu, Istri i Slavoniji.

Učenice Graditeljske škole Čakovec predstavile su Steinerovu poeziju

Steinerovu poeziju predstavile su učenice Graditeljske škole Čakovec. Gospođa Mila Željeznjak potom je održala predavanje pod nazivom „Boje duše“ na temu anđeoskog svijeta. Večer je završila govorom Gorana Vadlje o utjecaju zvuka na organizam. Uslijedila je njegova terapija zvukom u trajanju od 15 minuta.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje