POU

U Ljubljani je 14. veljače donesena odluka slovenskoga ministra zaštite okoliša Jure Lebena kojom će se omogućiti dugoročna zaštita rijeke Mure u Sloveniji, ali i u Hrvatskoj.

Kada je nova slovenska Vlada stupila na dužnost u rujnu 2018. godine, bilo je rečeno da je zaustavljanje izgradnje novih hidroelektrana na Muri dio koalicijskog sporazuma. Ministar zaštite okoliša Jure Leben tada je predstavio pravnu osnovu za promjenu zakona.

Aktivno se radi na zaustavljanju razvoja planiranih osam hidroelektrana na rijeci Muri

Supernova

Prema prijedlogu nove odredbe, slovenska energetska tvrtka „Dravske elektrane Maribor“ ostala bi bez koncesija za planiranje i izgradnju osam novih hidroelektrana na rijeci Muri. Također, ministar Leben je potvrdio zaustavljanje izrade studije utjecaja na okoliš za izgradnju prve u nizu elektrana „Hrastje-Mota“.

Zaštita prirode

Ovom se odlukom želi spriječiti nepovratni negativan utjecaj planiranih hidroelektrana na okoliš i opskrbu pitke vode za sve koji žive uz rijeku Muru u Sloveniji i Hrvatskoj. Naglašeno je da se izgradnja hidroelektrana i šteta koju bi prouzročile suprotstavljaju ciljevima UNESCO-ova rezervata biosfere „Mura“, koji je službeno otvoren u siječnju ove godine.

Izgradnja hidroelektrana i šteta koju bi prouzročile u suprotnosti su s ciljevima UNESCO-ova rezervata biosfere „Mura“

Osim toga, izgradnja elektrana ugrozila bi očuvanje i održivi razvoj Prekmurja.
Stoga WWF, jedna od najvećih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, te brojne druge nevladine organizacije podržavaju ovu odluku i pozivaju Vladu Republike Slovenije da u što kraćem roku potvrdi odluku ministra Lebena nakon završetka obaveznog dvotjednog javnog savjetovanja, s ciljem da ova odluka postane pravno obvezujuća.

WWF i brojne druge nevladine organizacije podržavaju inicijativu i pozivaju Vladu Republike Slovenije da u što kraćem roku potvrdi odluku ministra Lebena

– Ministar Leben poduzeo je potreban korak za zaštitu rijeke Mure. U kratkom je roku implementirao obećanje slovenske Vlade o zaštiti rijeke Mure za buduće generacije. Nadamo se da će ovo potaknuti i druge ministre u regiji da slijede ovaj primjer – rekla je Ivana Korn Varga iz WWF-a te dodala da bi to predstavljalo kraj razvoja hidroelektrana na Muri, dok bi rezervat biosfere postao područje za zaštitu biološke raznolikosti.
Od navedenog prekograničnog projekta koristi bi imalo cijelo Prekmurje, a ujedno bi se osigurao ekološki i ekonomski održivi razvoj regije.

Prvi rezervat biosfere kroz pet zemalja

Rezervat biosfere „Mura“ u Sloveniji potvrdio je UNESCO u srpnju prošle godine, dok je ove godine u siječnju održana svečanost proglašenja. Područje Mure, Drave i Dunava koje se proteže kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju uskoro bi moglo postati prvi rezervat biosfere u svijetu koji se proteže kroz pet zemalja.

To bi bio poželjan rezultat truda i napora koji su uložile navedene zemlje, koji je UNESCO već prepoznao kada je 2012. godine proglašen Prekogranični rezervat biosfere „Mura-Drava-Dunav“ između Hrvatske i Mađarske, te 2017. godine, kada je proglašen Rezervat biosfere „Bačko Podunavlje“ u Srbiji. Austrija je prošle godine nominirala donji tok rijeke Mure u Austriji za dobivanje statusa rezervata biosfere, a UNESCO-ova se odluka očekuje u lipnju 2019. godine. Time će se zadovoljiti preduvjeti za dovršetak ove iznimne međunarodne inicijative.

– U budućnosti će ukupno 850.000 hektara ovog jedinstvenog prirodnog i kulturnog krajolika, takozvane Europske Amazone, biti pod zaštitom UNESCO-a – zaključila je Ivana Korn Varga.

Komentari

Komentara