Članovi Vijeća Općine Orehovica su na 14. sjednici održanoj 4. srpnja donijeli program poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Orehovica.

Ciljevi programa su smanjenje iseljavanja stanovništva, prvenstveno mladih osoba te stvaranje adekvatnih uvjeta za doseljavanje novih stanovnika. U raspravi su vijećnici izrazili stav da se ti ciljevi mogu ispuniti uređenje stambenih objekata i naseljavanje napuštenih objekata, uređenjem ulica te sređivanje zemljišnoknjižnog stanja i isprava u drugim javnim evidencijama.

U tu svrhu u općinskom Proračunu osiguran je novac za dodjelu poticaja za uređenje nekretnine. Visina pojedinačnog poticaja je 20.000 kuna, a pravo na njega imaju zaposlene osobe mlađe od 40 godina, vlasnici ili suvlasnici nekretnine na području Općine. Poticaj je strogo namjenski za adaptaciju postojeće ili gradnju nove nekretnine.

Komentari

Komentara