U ponedjeljak, 11. svibnja, održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Orehovice koju je sazvao predsjednik OV-a Marko Hunjadi. Na Dnevnome redu našao se prijedlog o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Čakovca.

S obzirom na hitnost rješavanja, sjednica Općinskog vijeća sazvana je u kraćem roku od uobičajenog. Održala se tako da je vijećnicima omogućeno izjašnjavanje putem SMS poruke, a također im je i dana mogućnost postavljanja pitanja vezanih uz navedenu točku putem e-maila. Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije, uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabranjeni okupljanja određenoga broja ljudi na jednom mjestu, Ministarstvo uprave dalo je jasnu uputu o održavanju sjednica Općinskog vijeća.

Iz nje proizlazi da se sjednica predstavničkoga tijela putem video konferencija, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu smatra prihvatljivom, posebno s obzirom na mogućnost konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova u radu predstavničkog tijela i njihova izjašnjavanja u tom slučaju.

Izmjene zakona

Na snagu su 1. siječnja stupili novi Zakon o vatrogastvu i Zakon o ustanovama, sukladno kojima je potrebno donijeti izmjenu i dopunu Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Članak 13. Zakona o ustanovama propisuje da akt o osnivanju mora sadržavati odredbe o tijelima ustanove i o upravljanju ustanovom, što je prijedlogom Odluke regulirano. Člankom 32. Zakona o vatrogastvu utvrđeno je da javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće čiji se članovi biraju na mandat od pet godina, a dosad je to bilo Upravno vijeće čiji je mandat trajao četiri godine.

Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrdit će se Statutom. Vatrogasno vijeće obavljat će poslove propisane člankom 36. Zakona o ustanovama. Nakon konstituiranja spomenutog Vijeća pristupit će se donošenju novoga statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, sukladno Zakonu. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca prihvaćena je jednoglasno, a svoje glasove dostavilo je 14 od 15 vijećnika Općinskog vijeća Općine Orehovica.

Dan Općine i Orehijada

Općina Orehovica 21. svibnja slavi svoj dan. Uoči općinskoga slavlja obično je organizirana i Orehijada – “Festival oreha i sega kaj kcoj ide”. Ove godine Festival je pod znakom upitnika zbog epidemiološke situacije.

– Zbog novonastale situacije s koronavirusom, proslava Dana Općine i Orehijade odgađaju se do daljnjega. Nastoji se ne poticati ljude na veća okupljanja. Svakodnevno se prate odluke i upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo te će se po ublažavanju, odnosno ukidanju mjera započeti s razgovorima o mogućoj organizaciji. Svake se godine u suradnji s KUD-om Fijolica i udrugama s područja Općine Orehovica u sklopu Dana Općine održavala Orehijada. Ove se godine trebala održati 23. svibnja. Vjerujemo da će se stanje poboljšati te da ćemo u lipnju ili srpnju najvjerojatnije organizirati navedene manifestacije da zajedno sa mještanima i gostima sve dobro proslavimo! – kažu iz Općine.

Javni bežični internet

Na području Općine Orehovica završeno je i instaliranje pristupnih točaka te postavljenje opreme za javni bežični internet u sklopu projekta WiFi4EU. Pristupne točke instalirane su na ukupno devet lokacija: kod Društvenoga doma Orehovica, zgrade Općine Orehovica, Ambulante Orehovica, školske dvorane, kontejnera u romskom naselju, grobne kuće Orehovica, grobne kuće Podbrest, Doma kulture Podbrest, zgrade NK-a Budućnost Podbrest, Društvenoga doma Vularija te Vatrogasnoga poligona u Vulariji. Provedbom projekta osiguran je visokokvalitetan besplatan pristup internetu za mještane Općine Orehovica i posjetitelje putem pristupnih točaka na gore navedenim lokacijama.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 112.478,75 kuna. Iz europskog programa WiFi4EU osigurano je vaučerom 15.000 eura. Europska unija financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, dok će Općina Orehovica financirati povezivost (internetska pretplata) i održavanje opreme za bežični internet mještana i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine.

Komentari

Komentara