U četvrtak, 31. siječnja, održana je 9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca sazvana po hitnome postupku, a vijećnici su se bavili trima točkama dnevnog reda.

Prva je bila Odluka o visini paušalnoga poreza na dohodak za osobe koje iznajmljuju stanove i sobe putnicima i turistima. Vijećnici su na gradonačelnikov prijedlog odredili visinu paušala za područje Grada Čakovca u iznosu od 300 kuna, koliko je i bila prije donošenja aktualnog pravilnika.

Na taj se način ne povećava porezna presija na iznajmljivače, a istovremeno se potiče turizam te povećanje broja turističkih kreveta na čakovečkom području. Ubuduće će se ta odluka donositi krajem godine.

Prošle je godine na osnovu toga poreza prikupljeno nešto više od 200.000 kuna, od čega je gradski udio oko 133.000 kuna. Prema dobivenim informacijama, većina gradova i općina zadržat će dosadašnje iznose paušala, tako da se mogu očekivati isti ili malo povećani prihodi u odnosu na 2019. godinu.

Drugu točku su predstavljale izmjene statuta gradskih osnovnih škola koje moraju biti gotove do 5. veljače.

Po novome statutu izbor ravnatelja morat će uključivati vrednovanje, odnosno bodovanje dodatnih znanja i vještina za obavljanje ravnateljskog posla, kao što su digitalne kompetencije, rad na projektima i poznavanje stranog jezika.

Treća točka odnosi se na izmjene zakona koje predviđaju da ravnatelj može djelatnike, koji rade na EU projektima, stimulirati većom plaćom do 30 posto za vrijeme trajanja projekta.Tako se potiču i nagrađuju zaposlenici u školama za prijavljivanje i odrađivanje projekata, od kojih najveću korist imaju učenici.

Rok za prijedloge sudaca porotnika za mladež Skupštini Međimurske županije je do kraja veljače.

Komentari

Komentara