Povežite se s nama

Sponzorirani

Rast i razvoj poduzeća ISEMA d.o.o. iz Doljana ogleda se u realizaciji EU projekta

Objavljeno:

- dana

Uspješnost i kontinuiran rast poduzeća ISEMA d.o.o. garancija su nastavka daljnjeg poslovnog uspjeha. Direktor poduzeća ISEMA d.o.o., Anton Ivšić navodi da još od samog osnivanja poduzeća u 2015. godini, bilježi kontinuirani rast poslovanja, pa tako i rast broja zaposlenika. Poduzeće ISEMA d.o.o., je u želji dodatnog razvoja poduzeća apliciralo projekt „Digitalna transformacija poduzeća ISEMA d.o.o.“ putem natječaja „Bespovratne potpore za digitalizaciju“  iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO).

Predmet projekta je nabava i implementacija računalnog hardwera i mrežne opreme, digitalizacija proizvodnih i administrativnih procesa, jačanje digitalnih kapaciteta zaposlenika te izrada Plana digitalne transformacije poduzeća. Projekt će u konačnici rezultirati većoj konkurentnosti poduzeća na tržištu dostatnim kapacitetima što će dovesti do bolje stabilnosti poduzeća i lakšeg praćenja globalnih trendova na tržištu.

Projekt izravno adresira potrebe ciljne skupine- poduzeća ISEMA d.o.o., koje će kroz kapitalno ulaganje digitalizirati postojeće poslovne funkcije i procese, a kroz povezivanje cjelovitog sustava i edukaciju zaposlenika stvoriti i pretpostavke za digitalnu transformaciju poslovanja koja će povratno rezultirati unaprijeđenim i inoviranim modelom pružanja usluga za krajnje klijente.

„Obzirom na novonastale tehnološke napretke, kao i cilja ekološki održivije proizvodnje, prepoznali smo potencijal naše tvrtke i projektom obuhvatili sljedeća ulaganja: Nabavili smo  i instalirali mrežne opremu i računala, pribavili CAD dizajnerski softver i potprocesore, kao i CAD dizajnerski softver za izradu metalnih konstrukcija. Nadalje pribavljen je i softver za uredsko poslovanje i softver za beskontaktno mjerenje te izrađen Plan digitalne transformacije poduzeća. Osim toga, kontinuirano ulažemo u stjecanje dodatnih znanja naših djelatnika, stoga smo temeljem projekta održali i edukaciju i obuka za rad na mjernom uređaju i programu za beskontaktno skeniranje za dva djelatnika, zatim održali školovanje i obuka za rad sa 3D CAD softwerom za dva djelatnika te edukacirali za rad s uredskim softwerom naša tri djelatnika. Sve nabavljeno i odrađeno samo je temelj za daljnja ulaganja koja planiramo sprovesti u nadolazećim godinama“ – naglasio je Ivšić.

Ukupna vrijednost projekta: 109.371,90 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 29.006,57 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01. ožujka 2023. – 01. lipnja 2024.

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost poduzeća ISEMA d.o.o.

Sponzorirani

Općina Pribislavec na neodređeno vrijeme zapošljava referenta za proračun, financije i računovodstvo

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Općina Pribislavec raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec za sljedeće radno mjesto (dalje u tekstu: Natječaj):

REFERENT ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

• 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

• srednja stručna sprema ekonomske struke

• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

• poznavanje rada na računalu

• položen državni ispit

Pored navedenih posebnih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:

1. životopis,

2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu

(„Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21) –

važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),

3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o maturi ili diplome)

4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili slično)

5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu)

6. dokaz o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit)

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

8. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na Natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Na web stranici Općine Pribislavec – www.pribislavec.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto Referent za proračun, financije i računovodstvo, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim

novinama“, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu – Referent za proračun, financije i računovodstvo – NE OTVARATI“.

O rezultatu izbora kandidati će biti obavješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

DOKUMENTI NATJEČAJA

Nastavite čitati

Sponzorirani

Dođi i ti na Black Friday Shopping Fest u Lumini!

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Rezervirajte ovaj produženi vikend, od 23. do 26. studenog za FEST dobar shopping!

Black Friday ove godine u Lumini centru postao je Shopping Fest i traje sve do nedjelje! Upustite se u shopping avanturu i iskoristite pogodnosti na artikle za cijelu obitelj.

Napravite svoju Black Friday shopping listu i krenite pravac Lumini jer popusti se kreću i do 70 %, a popis prelistajte na LINKu.

Ukoliko vaša kupnja prelazi 30 eura (226,03 kn), pokažite račun na info pultu i na poklon* ćete dobiti – ukusnu čokoladu i shopping torbu.

*do isteka zaliha

Posjetite THE BEST shopping destinaciju – Lumini centar!

U petak, 24.11. vrijeme je za Late Night shopping po super cijenama – trgovine rade do 22h! 😉

PS! I nedjelja je Shopping fest dan, trgovine su otvorene.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje