FOTOIvan Agnezović
POU

Varaždinsko Gradsko vijeće u srijedu je usvojilo rebalans proračuna za 2019. godinu uz sve izmjene i dopune proračunskih dokumenata. Vijećnici su na zadnjoj sjednici donijeli odluku o povećanju prihoda i primitaka za 50,9 milijuna kuna, od čega se 21,6 milijuna kuna odnosi na pomoći iz državnog proračuna, dok će se Grad kreditno zadužiti za 29 milijuna kuna.

Prvi ovogodišnji rebalans proračuna nije tehnički, već je posljedica namjere da se u njega ne unose stavke koje bi se eventualno mogle realizirati.

Naime, kako je pojasnila Mirela Ivanković, pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, ukupni primici planirani su u iznosu od 359,2 milijuna kuna, dok rashodi iznose 373 milijuna kuna.

Supernova

Grad je zahvaljujući povećanoj fiskalnoj odgovornosti lani ostvario višak od 13,8 milijuna kuna i nastavlja osiguravati novac isključivo za projekte za koje postoje ugovorne obveze. Najbitnije stvari koje donosi novi rebalans proračuna Grada Varaždina odnose se na energetsku obnovu II. i V. osnovne škole te izgradnju vrtića u Kućanu, a planirano je i eventualno financiranje rekonstrukcije vrtića u Trakošćanskoj ulici.

Jedini amandman, koji se odnosi na osiguranje novaca za isplatu uskrsnica, podnio je Klub vijećnika SDP-a. No, nakon što se u raspravi ispostavilo da nije provediv, varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok izjavio je da će se za tu namjenu s pozicije pomoći umirovljenicima osigurati oko 400.000 kuna za isplatu uskrsnica.

Dodajmo da su prijedlog proračuna podržali vijećnici Lige za Varaždin Vlado Sevšek i Davor Patafta, koji gradsku vlast podržavaju projektno.

– Smatramo da je proračun dobro planiran i Grad se za realizaciju projekata vezanih uz škole i vrtiće kreditno zadužio uz niske kamate (od 0,5 do 1,75 %). Također, dobro je da je u proračunu napokon osiguran novac za servis vatrogasnih ljestvi. No, kod idućeg rebalansa treba planirati 4 milijuna kuna za nužno opremanje vatrogasaca i civilne zaštite – naglasio je potpredsjednik Gradskog vijeća Davor Patafta.

Novost je i da je rebalansom proračuna planiran novac potreban za kupnju dionica gradske komunalne tvrtke Parkovi. Naime, Grad želi imati ovu tvrtku u svom 100-postotnom vlasništvu.

Za otkup dionica u proračunu je rezervirano 1,2 milijuna kuna, a nakon što ih Grad stekne, Parkovi bi trebali jednostavnije aplicirati na EU projekte. Podsjećamo, cijena dionica je ista kao i 2014. godine, kada su također otkupljivane od malih dioničara.

Rebalansom proračuna osigurana su sredstva za rekonstrukciju nadvožnjaka kod Varteksa, a Grad planira sanirati rotor u Biškupečkoj ulici i urediti novi kod groblja u Hallerovoj aleji. Oko 7 milijuna kuna usmjereno je za uređenje novog prostora Gradske knjižnice u kući Ritz, dok Ministarstvo kulture radove inicijalno sufinancira s oko 2 milijuna kuna.

Bude li sve kako je planirano, s proračunskih 400.000 kuna uredit će se i pročelje sinagoge, ali će Varaždinci još neko vrijeme morati pričekati na početak projektiranja izgradnje novog doma umirovljenika u južnom dijelu grada.

Komentari

Komentara