Športsko ribolovni klub Varaždin izvještava da su u vode kojima gospodare kroz pet poribljavanja (22. svibnja do 22. prosinca 2018. godine) pustili veći broj riba.

Tako su poribili sa 110 kg mlađi kečige, veličine 250-500 g, kojom je drugi puta poribljena rijeka Drava, na njihovom ribolovnom području, a nastavit će se poribljavati i narednih godina. Zatim je poribljeno sa 150 kg mlađi štuke, veličine 300-500 g, 150 kg mlađi linjaka, veličine 200-400g, 250 kg mlađi smuđa,veličine 250-750 g, 400 kg šarana ribnjačarskog, veličine 1 – 1,50 kg, 50 kg amura, veličine 2-4 kg i 1250 kg šarana divljaka, veličine 350 g – 2 kg (780 kg je donirao HEP PP Sjever).

Ukupno u 2018. godini poribljeno je sa 1650 kg šarana, 50 kg amura, 250 kg smuđa, 150 kg linjaka, 150 kg štuke i 110 kg kečige, ukupno 2360 kg, većinom mlađi ribe.

Vrijednost navedene ribe je 111.000 kn, a poribljene su rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, rijeka Plitvica, mrtvica Stružer i šljunčara Crna Mlaka.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilo od 4 do 10 njihovih članova, a sve je vršeno prema potvrđenom Planu gospodarenja za 2018. godinu. Riba je kupljena u Ribnjaci Čakovec (linjak i štuka), Ribnjaku 1961 Siščani (šaran ribnjačarski, amur, smuđ), Ribnjaci Kupa (kečiga), IHOR-PARK (šaran divljak) i Ribnjaci Poljana (šaran ljuskaš, HEP).

Komentari

Komentara