KREĆE AGLOMERACIJA

Na području Varaždinske županije počet će dosad najveće ulaganje u komunalnu infrastrukturu jer danas su u Hrvatskim vodama u Zagrebu potpisani ugovori o sufinanciranju i ugovori o dodjeli bespovratnih EU sredstava za Aglomeraciju Varaždin i Aglomeraciju Varaždinske Toplice.

 

Na području Varaždina i deset općina – Sračinec, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Beretinec, Vidovec, Gornji Kneginec, Sveti Ilija i Trnovec Bartolovečki, te na području Varaždinskih Toplica uloženo će biti više od 900 milijuna kuna u izgradnju kanalizacijske mreže, više od 100 objekata te dogradnju i rekonstrukciju pročistača otpadnih voda.

U prisustvu župana Varaždinske županije Radimira Čačića, koji je zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskih voda, na svečanosti u Hrvatskim vodama ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, te direktor Varkoma Marijan Cesarec.

Našli su se tu i gradonačelnici te načelnici jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije: Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina, Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija, Goran Kaniški, načelnik Općine Gornji Kneginec, Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica, Igor Kos, načelnik Općine Beretinec, Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica, Božidar Novoselec, načelnik Općine Sračinec, Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec, Zvonko Šamec, načelnik Općine Trnovec Bartolovečki, Damir Šprem, načelnik Općine Maruševec i Dubravko Zavrtnik, zamjenik načelnika Općine Vidovec te Dragica Ratković, gradonačelnica Grada Varaždinske Toplice.

Aglomeracija Varaždin je vrijedna 855,8 milijuna kuna, a ulaganje se sa 610,9 milijuna kuna ili 71,38 posto sufinancira bespovratnim sredstvima iz EU, iz Kohezijskog fonda, a u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“.

Još 195,9 milijuna kuna ili 22,9 posto bespovratnih sredstava osiguravaju Republika Hrvatska i Hrvatske vode, dok gradovi i općine trebaju osigurati svega 49 milijuna kuna ili 5,72 posto.

Vrijednost Aglomeracije Varaždinske Toplice je pak 62,1 milijun kuna, a obuhvaća naselja Varaždinske Toplice, Svibovec, Jalševec Svibovečki, Tuhovec i Lukačevec Toplički.

Ugovori su, osim za Algomeraciju Varaždin i Aglomeraciju Varaždinske Toplice, potpisani za još četiri vodno-komunalna projekta.

Inače, zahvaljujući projektima Aglomeracija Varaždin i Aglomeracija Varaždin, kanalizacijskom mrežom bit će obuhvaćeno više od 85.000 stanovnika.

– Slijedi potpisivanje ugovora s izvođačima radova, a konačni završetak radova očekujemo 2022. godine – rekao je direktor Varkoma Marijan Cesarec.

Izvor:
Foto: VŽ

Komentari

Komentara