Europska komisija objavila je službene rezultate dobitnika vrijednosnih kupona drugog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih inicijativi „WiFi4EU“, koji je trajao od 4. do 5. travnja 2019. Općina Vidovec uspješno je aplicirala na otvoreni javni poziv te joj je dodijeljen vrijednosni kupon u iznosu od 15.000 eura bespovratnih europskih sredstava.

Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. Europska unija putem inicijative WiFi4EU osigurava dio financijskih sredstava potrebnih za nabavku najsuvremenije opreme za Wi-Fi pristupne točke na javnim mjestima poput trgovina, muzeja, parkova knjižnica, trgova i slično, a korisnici će se obvezati na financiranje povezivosti (internetska pretplata) i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine.

Vidovec nije jedina općina u Varaždinskoj županiji koja je dobila financiranje iz inicijative „WiFi4EU“. Tu su još Beretinec, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Maruševec, Varaždin i Varaždinske Toplice.

Svi dobivaju jednak iznos od 15.000 eura.

Novac je u ovoj inicijativi dobilo i više gradova i općina u Međimurskoj županiji – Čakovec, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Prelog, Selnica, Šenkovec i Štrigova. Prethodno su uspješno već aplicirale općine Belica, Sveti Juraj na Bregu, Donja Dubrava, Kotoriba, Vratišinec i Donji Kraljevec te Grad Mursko Središće.

Komentari

Komentara