Povežite se s nama

U fokusu

Na području Varaždinske županije upisana su 34 prvašića manje nego lani, a u Međimurju 82 više

Foto: Ilustracija

Objavljeno:

- dana

U ponedjeljak, 4. rujna, počela je nova nastavna godina. Gradovima Varaždinu i Čakovcu te Međimurskoj i Varaždinskoj županiji postavili smo upite o broju učenika upisanih u prve razrede osnovnih škola kako bismo ih usporedili s onima od prošle godine.

Prema podacima koje je dostavio Grad Varaždin, u varaždinske gradske osnovne škole, I., II., III. IV., V., VI. i VII. OŠ, Centar „Tomislav Špoljar“ te Katoličku OŠ, ove je godine upisan ukupno 3481 učenik, što je manje nego lani, kada je bilo upisano 3527 učenika.

Što se tiče učenika prvih razreda osnovnih škola, njih je u novoj školskoj godini ukupno 401, dok je prošle školske godine prvi razred upisalo 398 djece. Najveći pad u broju upisanih prvašića bilježi I. osnovna škola Varaždin u kojoj je lani u prvi razred krenulo 58 učenika, a ove godine 40 učenika.

II. OŠ upisuje 92 prvašića, a lani ih je bilo 81, na III. OŠ u prvi razred kreću 44 učenika – jednako kao i prošle godine, dok IV. OŠ bilježi najveći porast u broju upisanih prvašića. U ovu školu krenulo je 55 prvašića, a lani ih je bilo 39.

V. i VI. OŠ imaju jednak broj učenika prvih razreda kao i prošle godine, 29 i 80. U VII. OŠ kreću četiri prvašića manje nego lani, njih 28, a Centar „Tomislav Špoljar“ ove će godine pohađati šestero učenika prvih razreda, jedan više nego lani. Katolička OŠ također bilježi pad u broju prvašića – ima ih 27, za tri manje nego prošle godine.

Inače, najveći ukupan broj učenika u školskoj godini 2023./2024. ima VI. OŠ – 739, zatim II. OŠ – 696, pa I. OŠ – 417, IV. OŠ ima 408 učenika, III. OŠ 379, VII. OŠ 256, a V. OŠ ima 223 učenika. Centar „Tomislav Špoljar“ polazit će ove godine 150 učenika, a Katoličku osnovnu školu 213 učenika.

Čakovec

U redovne osnovne škole koje su u ingerenciji Grada Čakovca, I., II., III. osnovnoj školi, osnovnim školama Ivanovec i Kuršanec, te u Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec ukupno su krenula 294 učenika prvih razreda. Broj prvašića veći je za tri nego u prošloj školskoj godini, kada ih je bilo 291.

Iz Grada Čakovca na upit su nam odgovorili da je u I. i II. OŠ Čakovec zabilježen manji broj učenika prvih razreda nego lani (61 i 25), dok u ostale četiri škole broj prvašića raste, i to najviše u OŠ Kuršanec i Centru za odgoj i obrazovanje, u koje su ove godine upisana po 24 učenika prvih razreda.

– Glavni razlog za smanjenje je „starenje“ kvartova koji ulaze u upisno područje pojedine škole, dok je razlog povećanju broj rođene djece u naseljima koja ulaze u upisno područje. Migracije nisu razlog smanjenja, odnosno povećanja broja djece u školama – rekli su iz Grada Čakovca i dodali da gotovo svake godine u nekim školama imaju višak, a u nekima manjak učitelja, a prema pokazateljima, tako će biti i u narednim godinama.

Međimurska županija

U prošloj školskoj godini, 2022./2023., u Međimurskoj županiji prvi razred polazio je 1121 učenik, dok su u školsku godinu 2023./2024. u prvi razred osnovne škole upisana 1203 učenika, što je povećanje za 82 učenika.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije raspolaže podacima da u Međimurju nije zabilježen veći pad upisa djece na određenom upisnom području, već da je na nekim područjima uočeno znatno povećanje upisa djece.

Tako će u novoj školskoj godini u Područnoj školi Novo Selo Rok prvi razred polaziti 20 učenika, dok ih je prošle godine u tom područnom odjelu bilo devet. U OŠ Donja Dubrava u prvi razred upisano je 16 učenika, a u prošloj školskoj godini bilo ih je upisano samo 6. OŠ Kuršanec upisala su 72 učenika, a u prošloj školskoj godini 58 učenika, u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec upisana su 54 prvašića, a u prošloj školskoj godini 41 učenik. U OŠ Strahoninec upisan je 61 učenik, dok ih je u prošloj školskoj godini bilo 54 te u OŠ Sveti Martin na Muri upisan je 31 učenik, a prošle godine je u toj školi nastavu pohađalo 20 učenika prvog razreda.

– Usprkos činjenici da demografska slika u Međimurju ne odstupa značajno od hrvatskog prosjeka u smislu pada nataliteta i sve više mladih obitelji s jednim djetetom, bilježimo pokazatelje da se trend iseljavanja mladih obitelji u Međimurju zaustavlja. Neznatan pad broja upisa učenika u pojedinim osnovnim školama bilježimo tek zbog preseljenja obitelji u druga upisna područja na području Međimurske županije – navode iz Međimurske županije i dodaju da u županijskoj školskoj mreži također nema tehnoloških viškova niti naznaka o tome u godinama koje slijede, sukladno upisnim procjenama.

– Da je tome tako svjedoči činjenica da su upravo završeni idejni projekti za gradnju nove škole u našoj najvećoj općini, općini Nedelišće – ističu iz Županije.

Varaždinska županija

Iz Varaždinske županije tek su kratko priopćili da se u školske klupe na području cijele županije vratilo 12.385 osnovnoškolaca, a od toga je u prvi razred krenulo ukupno 1406 učenika, što je za 34 učenika manje nego prošle godine. Najviše je prvašića u osnovnim školama Ivanec i Kamenica.

Obrazovni materijali, pomoćnici u nastavi, produženi boravak…

Gradovi Varaždin i Čakovec svojim osnovnoškolcima i njihovim roditeljima pomažu raznim sredstvima i projektima.

Grad Varaždin je tako za novu školsku godinu osigurao sredstva u iznosu od 200.000 eura za druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području grada, a pribor svojim osnovnoškolcima sufinancira i Grad Čakovec. Iz Čakovca navode da za učenike prvog razreda subvencija iznosi 30 eura. Osim toga, svi čakovečki učenici koji su od škole udaljeni više od jednog kilometra, imaju na raspolaganju besplatni autobusni prijevoz. Grad Varaždin pak osigurava financiranje troškova prijevoza iznad standarda za učenike upisnog područja III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i VII. osnovne škole Varaždin, i to za učenike od 1. do 4. razreda kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta škole manja od tri kilometra i za učenike od 5. do 8. razreda kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta škole manja od pet kilometara. Prijevoz se u zakonskom standardu osigurava se za učenike II. OŠ, III. OŠ, IV. OŠ i CTŠ.

U varaždinskim školama predviđeno je osiguravanje ukupno 79 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji će pružati podršku za 94 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama i CTŠ-u, a sva djeca s valjanim rješenjima ostvaruju pravo na pomagača u nastavi i u čakovečkim osnovnim školama.

Produženi boravak

Produženi boravak u Varaždinu namijenjen je u pravilu učenicima prvog i drugog razreda te prema potrebi i učenicima trećeg i četvrtog razreda. Program produženog boravka besplatan je za sve učenike koji imaju prebivalište na području grada Varaždina, no svi učenici plaćaju ručak ako ga konzumiraju. Učenici koji nemaju prebivalište na području grada Varaždina, u obvezi su sufinancirati program produženog boravka u iznosu od 20 eura mjesečno. U Čakovcu pak sve škole osim jedne imaju organiziran produženi boravak, koji Grad sufinancira u iznosu od 50 posto.

Iz Grada Varaždina još navode da su za sve prvašiće nabavljene reflektirajuće trake za što bolju vidljivost u prometu te da se i ove godine nastavlja projekt „Psiholozi u školama“ u okviru kojeg Grad financira rad dva psihologa na pola radnog vremena na četiri osnovne škole koje nemaju zaposlenog psihologa. Ističu i projekt pravilnog hranjenja za zdravi život „Čarobna osmica“ koji uključuje edukacije za učenike i roditelje prvih razreda.

– Vlada RH je u prosincu 2022. godine donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Nažalost, za novu školsku godinu 2023./2024. takva Odluka još uvijek nije donesena – napominju iz Grada Varaždina.

– Učenicima je od prvog dana upisa u školu na raspolaganju niz izvannastavnih aktivnosti, od školskog sporta, STEM radionica, kulturnih i umjetničkih aktivnosti, koje se također sufinanciraju ili financiraju iz Gradskog proračuna. U posljednje dvije godine pojačano radimo na ujednačavanju kvalitete prehrane, omogućavanju izvannastavnih aktivnosti te nabavci opreme za provođenje nastave u svim školama. Ove godine počinje veliki investicijski ciklus dogradnje postojećih škola, kako bi se u njima mogla provoditi cjelodnevna nastava te osnivanje i izgradnja potpuno nove osnovne škole u Čakovcu za oko 400 učenika – zaključili su iz Grada Čakovca.

Ulaganja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji

Iz Međimurske županije ističu da se podjednako ulaže u matične, kao i u područne školske odjele jer su svjesni uloge malih škola u ruralnim sredinama.

– Veliku pažnju poklanjamo i djeci s razvojnim poteškoćama te smo u novoj školskoj godini osigurali 117 asistenata u nastavi za 108 djece. Pri kraju je izgradnja velikog centra Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID, ustanove koje će skrbiti za djecu s poteškoćama u razvoju iz triju sjevernih županija: Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke. Također, priprema se gradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu koji godinama radi u skučenim uvjetima jer je broj polaznika odavno premašio kapacitet prostora – navode iz Međimurske županije i dodaju da Županija 40 posto proračuna usmjerava na područje obrazovanja kako bi podrška stigla do svih koji su dio toga sustava.

– Od nove školske godine uvodimo nastavu građanskog odgoja u 15 naših škola za djecu od 5. do 8. razreda, za što je Međimurska županija osigurala tiskanje priručnika te edukaciju nastavnica i nastavnika. U 11 naših škola osiguran je i produženi boravak, a jedna se međimurska osnovna škola – OŠ Podturen – uključila u eksperimentalni program cjelodnevne nastave – poručili su iz Međimurja.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak pak je rekao da Županija čini sve kako bi uvjete u obrazovanju podigla na višu razinu.

– Produženi boravak organiziran je u 22 osnovne škole za 1044 djece, osigurano je 126 pomoćnika u nastavi za 128 učenika u osnovnim i srednjim školama, a eksperimentalni program cjelodnevne nastave provodit će se u četiri škole s područja županije: u OŠ Novi Marof, Bisag, Sibovec i Martijanec – rekao je Stričak i dodao da Županija nastavlja sufinancirati prehranu i rad centara izvrsnosti.

– Uskoro ćemo odabrati projektanta za dogradnju Glazbene škole u Varaždinu. Projektiramo izgradnju sportskih dvorana u osnovnim školama u Bisagu i Varaždinskim Toplicama, dok su u pripremi još 22 natječaja za projektiranje dogradnje školskih prostora i sportskih dvorana – dodao je Stričak.

U fokusu

Donosimo pregled najgušće i najrjeđe naseljenih mjesta u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je podatke o gustoći naseljenosti prema rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine.

Broj stanovnika po kilometru četvornom moguće je proučiti na razini jedinica lokalne samouprave (odnosni gradova ili općina) te naselja.

Najgušće naseljene prostorne jedinice na razini gradova/općina su Grad Rijeka (2488,75 stanovnika/km2), Grad Split (2022,51 st./km2) i Grad Zagreb (1196,33 st./km2), dok su najrjeđe naseljene Općina Lanišće (1,86 st./km2), Općina Udbina (1,95 st./km2) i Općina Civljane (2,06 st./km2).

Što se tiče naselja, Popisom 2021. ustanovljeno je da od ukupno 6757 naselja njih 195 nije naseljeno, odnosno imaju nula stanovnika.

– Uvjerljivo je najgušće naseljena Nova Mokošica (Grad Dubrovnik), stambeno naselje višekatnica na površini od oko 0,37 km2 izgrađeno po programu društveno poticane stanogradnje, s 15.046,69 st./km2. Slijede naselje Split, sa 6495,49 st./km2, te Parag (Općina Nedelišće), najveće romsko naselje u Hrvatskoj, s 5762,73 st./km2.

Dvije županije

U Varaždinskoj županiji najgušće je naseljen Grad Varaždin (sa svim svojim naseljima) sa 731,7 st./km2, a na drugom mjestu je Općina Gornji Kneginec s 220,64 st./km2.

Znači, DZS je izdao posebnu kartu po naseljima, a prema njoj u samom Varaždinu je gustoća naseljenosti 1050,04 st./km2. S druge strane je naselje Gorenec sa samo 2,81 st./km2.

Najniža gustoća naseljenosti u Varaždinskoj je županiji u Općini Breznički Hum (43,46 st./km2), da drugom je u Općini Bednja (44,49 st./km2), a na trećem Općina Ljubešćica (47,89 st./km2).

Najveća gustoća naseljenosti je u Međimurju u Čakovcu – 352,51 st./km2. Na drugom je mjestu Općina Pribislavec s 266,69 st./km2.

Najniža gustoća naseljenosti u Međimurju je u Općini Gornji Mihaljevec (54,15 st./km2), pa u Općini Domašinec (54,51 st./km2).

Nastavite čitati

U fokusu

U Hrvatskoj sve više ovisnih o igrama na sreću pa će zakon biti postrožen

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Foto: Ilustracija

Vlada je 11. srpnja Hrvatskom saboru uputila izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, kojima se puno restriktivnije regulira njihovo oglašavanje te se uvodi registar isključenih igrača koji će voditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo radi odvraćanja građana od igranja takvih igara.

Premijer Andrej Plenković kazao je da posebice treba imati na umu da su se igre na sreću “snažno raširile” kroz digitalni prostor, a da Vlada treba voditi računa o uplivu takvih aktivnosti na građane, posebno mlade.

– S te strane, bolja regulacija, osobito u kontekstu Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti, treba utjecati na smanjenje ovisnosti o kockanju, to jest hazarderstvu, te puno bolje regulirati ovu djelatnost – rekao je.

Kako je kazao potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, s obzirom na to da postoji problem porasta ovisnosti o igrama na sreću, postoji potreba primjerenijeg utvrđivanja i uređivanja propisa na području igara na sreću.

Prijedlog izmjena zakona je tako usmjeren na dva ključna područja – regulaciju novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću i ograničavanje oglašavanja.

Mjere društveno odgovornog priređivanja tako obuhvaćaju uvođenje obveze identifikacije svih igrača u zemaljskim poslovnicama, ujednačavanje postupka isključenja igrača, uspostavu registra isključenih igrača, kao i mjere oduzimanja prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja.

Kada je riječ o ograničavanju oglašavanja, ono uključuje ograničavanje oglašavanja putem interneta, u audio-vizualnim i radijskim programima, zabranu oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima, na javno vidljivim površinama, kao i smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću.

– Cilj ovih zakonskih izmjena je da se dodatnim mehanizmima odgovornog priređivanja igara na sreću, dostupnost igara na sreću i poticanje na sudjelovanje u igrama na sreću, ograniči, što će rezultirati i smanjenjem incidencije o ovisnosti u igrama na sreću i njenih negativnih posljedica, kako na pojedinca tako i na društvo u cijelini – zaključio je Primorac, koji je novitete u sferi regulative igara na sreću detaljno predstavio sredinom ožujka, kada su zakonske izmjene upućene u javno savjetovanje.

Tada je između ostalog bilo riječi i o sprječavanju rada nelegalnih internetskih priređivača. Naime, trenutno se građanima sudjelovanje u igrama takvih priređivača priječi blokiranjem pristupa sadržaju tih subjekata, to jest njihove IP adrese. No, s obzirom da su subjekti pronašli načine kako izbjeći postavljena ograničenja, zakonskim izmjenama se predlaže uvođenje dodatne mjere blokiranja financijskih transakcija uplate u internet igre od strane pružatelja platnih usluga.

Kako se moglo tada čuti, nelegalno priređivanje igara putem interneta predstavlja jedan od ključnih izazova, pri čemu je mahom riječ o subjektima koji se nalaze u inozemstvu, pa ih je teže kontrolirati i sprječavati u poslovanju. S takvim platformama je povezano i sudjelovanje maloljetnika u igrama na sreću, a također, država se suočava i s propuštenim prihodima i prihodima od naknada.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje