Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurske županije „Međimurska priroda“ bila je domaćin prvoga stručnoga skupa na temu „Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj – stanje i mogućnosti razvoja“.

Ideja o stručnom skupu se rodila iz dobre suradnje privatnoga sektora, javnih ustanova i udruga da se progovori o mogućnostima razvoja ovoga selektivnog oblika turizma.

– Radi se o prvome stručniome skupu o ovoj vrsti turizma koji se održava u kontinentalnome dijelu Hrvatske. Ponosni smo što smo se okupili upravo u Međimurju. Nemamo sunce i more, ali imamo resurse o kojima brinemo, a upravo te resurse traže turisti 21. stoljeća. Kada smo prije dvadesetak godina počeli razmišljati o promatranju ptica kao dijelu turističke ponude, mnogi su bili skeptični. No, danas je ovo jedna od najbrže rastućih grana. Put prema razvoju je težak, ali napredak je itekako vidljiv, a jedan od dokaza tome je i ovaj susret – poručio je na početku stručnog skupa Siniša Golub, ravnatelj „Međimurske prirode“.

Grana turizma usko poveza s cikloturizmom

Kontinentalna Hrvatska ne može biti kao primorska u pogledu masovnosti turističkih dolazaka, ali ima neke druge iskoristive adute.

– Želimo se pronaći u onom dijelu koji će turistima ponuditi sadržaje tijekom cijele godine, koji uključuju kulturnu, tradicijsku i prirodnu baština. Pritom cijelo vrijeme na umu imamo održivi razvoj, da ne bismo niti na koji način ugrozili prostor u kojem živimo. Rijeka Drava izuzetno je atraktivna zbog velikoga broja i šarolikosti ptičjih vrsta. To je resurs koji se može iskoristiti za privlačenje posebno stranih turista. Riječ je o segmentu turističke ponude usko povezanoj s cikloturizmom, koji se također velikom brzinom razvija na kontinentu. Stručnim skupom želimo pokazati čime raspolažemo i u kojoj mjeri su određene destinacije odmaknule u prezentaciji i korištenju svojih potencijala – rekla nam je Mihaela Mesarić, stručna voditeljica u Javnoj ustanovi „Međimurska priroda“.

U organizaciji „Međimurske prirode“ i Turističke zajednice Međimurske županije u čakovečkome Hotelu Park okupili su stručnjaci koji se bave pticama, zaštitari prirode i turistički djelatnici. U 13 predavanja prezentirane su sve ključne stvari o kojima je potrebno razmišljati prilikom izrade turističkog proizvoda koji podrazumijeva promatranje ptica u njihovom prirodnom okruženju.

– Svi moraju imati na umu da je potrebno uskladiti potrebe turističkog razvoja s prirodom. Infrastruktura za promatranje ptica radi se u izvornim prirodnim staništima i pritom treba paziti da se ono ne naruši. Naši kolege iz Kopačkog rita i Lonjskoga polja već su odmakli u ovom segmentu pa su nam njihova iskustva i savjeti posebno bili vrijedni – dodala je Mesarić.

I dok ova dva lokaliteta već bilježe prve turističke posjete vezane uz promatranje ptica, Međimurje taj korak tek treba učiniti.

Kontinuirana ulaganja

– Bilo je nekoliko pojedinačnih upita zaljubljenika u prirodu kojima smo ponudili mogućnost razgledavanja i interpretacije ptica u njihovom prirodnom staništu. Cilj je dobiti organizirane grupe. To nikada neće biti masovni turizam, ali to nije ni cilj. Riječ je o pojedincima ili manjim grupama, ali gostima veće platežne moći – zaključila je Mesarić.
Koliki se potencijal skriva iza ove sjajne ideje potvrđuje podatak o gotovo 20 milijuna registriranih promatrača ptica na razini Europske unije.

– Kontinuirano ulažemo u kreiranje novih sadržaja, profilirali smo se u nekoliko vrsta turizma, prepoznati smo po razvoju cikloturizma, enogastronomiji, kulturnom i sportskom turizmu. Svi segmenti međusobno su povezani i zasigurno će pridonijeti i razvoju turizma promatranja ptica. Zajedničkom sinergijom u očuvanju prirode, pripremom projekata i nastupima na turističkim tržištima zasigurno možemo postići nove uspjehe – rekla je tijekom održavanja stručnog skupa Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije.

Stručnjaci na skupu podijelili svoja iskustva

Sudionici stručnog skupa mogli su uživati u uistinu raznolikim predavanjima. Mihaela Mesarić skup je otvorila s predavanjem na temu „Georaznolikost i njezin značaj za raznolikost ptica“. Članovi Udruge BIOM, nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom, održali su četiri predavanja. Vedran Lucić i Miloš Martinović govorili su o pticama Hrvatske i Europe. „Infrastruktura za promatranje ptica – primjeri dobre i manje dobre prakse“ bila je tema predavanja Vedrana Lucića i Biljane Ječmenice, dok su Krešimir Mikulić i Iva Šoštarić održali prezentaciju na temu „Kako do napojnice – ljudski kapaciteti u turizmu promatranja ptica“. Darko Posavec zaključio je priču predavanjem „BirdID Hrvatska 2017.“. O mogućnostima i izazovima promatranja ptica na Dravi govorio je Goran Šafarek, a kako izgleda fotografiranje ptica, što je potrebno od opreme i na što se treba pripremiti, sudionici su saznali od Petra Sabola.

 

Komentari

Komentara