Povežite se s nama

Međimurje

Sve spremno za tri velika projekta od 17 mil. kuna

Objavljeno:

- dana

GORNJI MIHALJEVEC

Povjerenje koje su mu ukazali birači na posljednjem lokalnim izborima 2013. godine, načelnik Gornjeg Mihaljevca, Goran Lovrec, u potpunosti je opravdao.

Kao kandidat s nezavisne liste, Lovrec se sa svojim suradnicima od prvog dana ozbiljno uhvatio posla.

EU fondovi

– A početak nije bio nimalo lagan s obzirom da smo zatekli prilično lošu financijsku situaciju. Račun je bio u minusu, a da biste mogli započeti s realizacijom projekata i natjecati za novac iz EU fondova i drugih natječaja, prvo morate u svojoj kući srediti situaciju – priča na početku razgovora načelnik Gornjeg Mihaljevca, Goran Lovrec.
I ne samo da je račun doveden u pozitivu, već se Općina može pohvaliti kako je u nepune četiri godine gotovo učetverostručila proračun, koji sada iznosi više od sedam milijuna kuna, a ako se tom iznosu pribroje i svi novci koji pristižu kroz fondove i natječaje, iznos se penje na vrtoglavih gotovo 24 milijuna kuna, čak deset puta više nego na početku mandata.

Da bi se počeli prijavljivati na natječaje, u Općini su prvo morali sanirati nasljeđena novčana dugovanja

– Možemo reći da smo u prve četiri godine stvorili kvalitetne temelje, odnosno, pripremili teren za sve ono što nas očekuje u narednom razdoblju. Možda napredak nije vidljiv kroz kilometre novih cesta ili biciklistički staza, ali je posao koji je do sada odrađen baziran na projektima koji su osigurali dotok novca za ono što nas očekuje – skromno pojašnjava G. Lovrec, iako je i nakon prve četiri godine mandata stvorio veliki broj “opipljivih” uspjeha. Tako je primjerice za 2016. godinu naknada za novorođene udvostručena te sada iznosi 1.000 kuna, dok se na polovini mandata krenulo i s pomaganjem studentima sa stipendijama u iznosu od 500 kuna mjesečno. Stipendije se dodjeljuju putem natječaja svim studentima s područja Općine, ali i izravno na koje pravo ostvaruju daroviti studenti, sportaši kao i studenti s fakulteta umjetničkih usmjerenja.

Nova LED rasvjeta

– U ovaj prvi dio priprema spada i ucrtavanje svih nerazvrstanih cesta 1. kategorije, što je jedan od preduvjeta za izgradnju kanalizacije, velikog projekta koji će u punom obliku biti završen do 2020. godine. A riječ je o kanalizaciji koja se temelji na sustavu bio-pročistača, odnosno sustava bazena kroz koje se voda pročišćava po principu drenaže kroz nekoliko slojeva prirodnih materijala, a dobivena voda može se dalje koristiti, primjerice, za zalijevanje polja i vrtova. Usto, općina će sama moći podnijeti cjelokupni trošak održavanja kanalizacijskog sustava jer neće biti prevelikog troška. Gotova je i prva faza postavljanja nove LED rasvjete u naseljima Gornji Mihaljevec i Bogdanovec, za što je od Ministarstva regionalnog razvoja prošle godine dobiveno 100 tisuća kuna, dok bi ove godine za istu namjenu trebao stići dodatnih 400 tisuća kuna, čime bi se pokrila i ostala naselja, odnosno, oko 80 posto potreba općine.

Pomoć Županija

– Onaj manji dio koji se ne može pokriti ovog trenutka odnosi se na raštrkane dijelove u nekim naseljima. No, i taj posao će uskoro doći na dnevni red. Redovito pratimo objavu natječaja. Samo početkom ove godine, od 1. siječnja do 31. ožujka prijavili smo se na 11 natječaja koje su raspisala razna ministarstva. S obzirom na naša dugogodišnja iskustva, vjerujem kako ćemo, ako ne na svim, onda barem na velikoj većini natječaja proći te dobiti novac za nove projekte – otkrio je načelnik G. Lovrec. Sve spomenuto odlična je baza za tri kapitalne investicije koje općinu očekuju u narednom razdoblju – uređenje i dogradnja parka Mladosti, izgradnja tupkovečkog ipsilona, ceste kroz Tupkovec kojom bi se naselju donijela asfaltna prometnica, a općini kvalitetan spoj za susjednom općinom Štrigova.

Tupkovečki ipsilon naselju će donijeti asfaltnu prometnicu, a općini kvalitetnu vezu sa susjednom općinom Štrigova

– Treći veliki projekt je izgradnja školske dvorane. Riječ je o velikim projektima koji iziskuju i mnogo novca tako da se u velikoj mjeri oslanjamo na europske fondove, kao i pomoć Županije, odnosno resornih ministarstava. Dvorane su općenito u ingerenciji Županije, koja ih financira sa 60 posto, dok je ostatak od 40 posto na općini. U proračunu za 2017. godinu naznačeno je zaduženje za ukupni iznos, a kasnije bi se trošak dijelio u omjerima 40-60 posto. Ukupna vrijednost ova tri najveća projekta je više od 17 milijuna kuna – zaključuje načelnik općine Gornji Mihaljevec, Goran Lovrec.Nakon osvajanja prošlih lokalnih izbora sa svojom nezavisnom listom, načelnik Lovrec i na predstojeće izbore izlazi kao nezavisni kandidat. 

Park Mladosti dobiva nove sportske sadržaje

Općina Gornji Mihaljevec zahvaljujući svojem geografskom položaju i netaknutim prirodnim ljepotama, ali i blizini popularnih Toplica sv. Martin, dio svojeg gospodarskog razvitka temelji na turizmu i turističkoj ponudi. Zahvaljujući sve većoj popularnosti biciklističkog turizma, odnosno, cikloturizma, u Općini su donijeli odluku kako će se najveća investicija ove godine, vrijedna 8 milijuna kuna, realizirati u sportskom parku Mladosti. Bez kvalitetne sportske infrastrukture, nemoguće je konkurirati na bigatom i sve zahtjevnijm tržištu. Stoga bi park Mladosti uskoro trebao biti obogaćen brojnim novim sportskim sadržajima – rukometnim igralištem, košarkaški igralištem, teniskim terenom na lešu, igralištem za odbojku na pijesku, pomoćnim igralištem, novim objektom, ali i preuređenim postojećim objektima te proširenim parkom u kojem se nalaze zabavni sadržaji za najmlađe.

Kako već dulje vrijeme živi ideja o izgradnji biciklističke rute koja bi spajala Međimurje sa Slovenijom i Austrijom, Gornji Mihaljevec s obogaćenom sportsko-rekreativnom infrastrukturom, postao bi nezaobilazna postaja zaljubljenika u dvonožna prometala. Cikloturizam najbrže je rastuća turistička grana u kontinentalnim destinacija i prostor u kojem Općina Gornji Mihaljevec vidi prostor za vlastiti napredak i razvoj u budućim godinama.

No, od sportskog parka Mladosti u novom ruhu koristi neće imati samo gosti već i ostali mještani općine, posebno djeca. Naime, park Mladosti mjesto je velikog broja sportkih i društvenih aktivnosti mještana, dok učenici osnovne škole na njemu odrađuju i dio programa na satovima tjelesne i zdravstvene kulture, kao i dio programa vezan uz nastavu u prirodi. U svakom slučaju, ulaganje u obnovu i proširenje sportske infrastrukture, ulaganje je u budućnost općine i budućih generacija.

17 milijuna kuna vrijednost je tri kapitalne investicije u 2017. godini

Izvor:
Foto:

Međimurje

Zna se plan djelovanja: potresi, poplave, vremenske nepogode, klizišta i epidemije najveće su prijetnje

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ilustracija

Potresi na području Sisačko-međimurske županije još su jednom pokazali kolika je važnost postojanja jasno propisanih procedura djelovanja u takvim i sličnim katastrofičnim situacijama. Važnost što brže normalizacije funkcioniranja ključnih službi i institucija, presudne su u spašavanju ljudskih života i izbjegavanju mogućih nesretnih slučajeva.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, Međimurska županija je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje. Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Međimursku županiju, procjenjuju se potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

U Smjernicama je navedeno da su potres, poplava, ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature, grmljavinsko nevrijeme, padaline, snijeg i led), epidemije i pandemije te degradacija tla (klizišta) prijetnje od kojih postoji veliki rizik za prostor Međimurske županije. Osim navedenih, prijetnje, odnosno rizici koji mogu uzrokovati velike materijalne štete su i poplave uzrokovane pucanjem brana te industrijske nesreće.

– Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća donesen je Plan djelovanja civilne zaštite za Međimursku županiju. Njime se određuje postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Županije u otklanjanju posljedica ugroza. Aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite odlukom nalaže izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (župan) samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi ili operativnih snaga sustava civilne zaštite kada utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i kada je proglašena velika nesreća – objašnjava Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Međimurja, župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Županije. Ugroze mogu biti predvidive, poput poplava ili ekstremnih vremenskih uvjeta ili pak nepredvidive, kao što su potres, epidemije i pandemije, klizišta i industrijske nesreće. Za slučaj predvidivih ugroza župan uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, župan aktivira sve potrebne snage civilne zaštite po nastanku istih.

– Stožer civilne zaštite kao savjetodavno tijelo obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Kada se sustav civilne zaštite aktivira na razini gradova i općina, sustav civilne zaštite na područnoj županije postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Temeljem zahtjeva lokalne razine, regionalna razina usklađuje pružanje materijalne i druge pomoći lokalnoj razini pogođenoj velikom nesrećom – pojašnjava Grivec.

HGSS

Nakon regionalne razine i sustav civilne zaštite na državnoj razini postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Nakon što je aktivirala sve raspoložive snage sustava civilne zaštite iz svoje nadležnosti koje su se pokazale nedostatne u sprečavanju, odnosno otklanjanju posljedici u velikim nesrećama, Međimurska županija može zahtijevati pomoć s više razine. Pomoć će zatražiti s državne razine putem Centra 112.

– Veliku nesreću na području svoje nadležnosti proglašava izvršno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno župan, na prijedlog načelnika Stožera civilne zaštite ili Ministarstva unutarnjih poslova. Župan donosi odluku i o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite te drugih propisa koji uređuju sustav civilne zaštite – zaključuje Josip Grivec.

Borba protiv stvarne ugroze

Kako sustav funkcionira u praksi, najbolje dokazuje primjer djelovanje u slučaju epidemije koronavirusa. Stožer civilne zaštite Međimurske županije te gradski i općinski stožeri aktivirani su temeljem naloga Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Konkretno uz aktivnosti vezane uz COVID-19, u rad županijskoga Stožera uključivani su ravnateljica Ljekarne Čakovec, epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, liječnici specijalisti, pročelnici nadležnih upravnih odjela i drugi. Komunikacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, s gradskim i općinskim stožerima, zdravstvenim institucijama i svim ostalim operativnim snagama koje su bile uključene u aktivnosti u cilju suzbijanja bolesti COVID-19, odvija se telefonom, odnosno mobitelom, e-poštom, preko WhatsApp i Viber grupe, neposrednim kontaktom, radiouređajem, odnosno sustavom TETRA te video konferencijom. Sve operativne snage redovno obnavljaju opremu i imaju je u dovoljnim količinama. Također, redovito se osposobljavaju i to formalnim i neformalnim obrazovanjem, informativnim i promidžbenim aktivnostima, uvježbavanjem, treninzima i vježbama, na savjetovanjima, radionicama i tečajevima.

– Slijedom navedenoga može se zaključiti da sustav civilne zaštite na području Međimurske županije omogućava izvršavanje svih zadaća vezanih uz zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i katastrofa zahvaljujući dobroj organiziranosti i opremljenosti svih operativnih i ostalih gotovih snaga koje se i zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – poručuje Josip Grivec.

Grad Čakovec provjerava stanje javnih objekata

Grad Čakovec je potaknut nedavnim događanjima uzorkovanima razornim potresima na području Siska, Petrinje i čitave Banije, pristupio dodatnim provjerama nekih javnih objekata, pa se tako uz I. osnovnu školu provjeravaju i zgrade područnih škola u Novom Selu Rok i Krištanovcu.

– Ostale građevine obrazovnih ustanova na području Grada Čakovca građene su nakon 1964. godine, što znači da zadovoljavaju sve propise i tehničke regulative seizmičke otpornosti. Isto tako, nevezano uz potrese, redovno se provjeravaju i prema potrebi zamjenjuju dimnjaci na školskim zgradama što spada u redovito održavanje javnih objekata na području Grada Čakovca – informirali su iz Grada Čakovca.

Nastavite čitati

Međimurje

Udruga slijepih Međimurske županije traži volontere za rad sa slijepim osobama

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Udruga slijepih Međimurske županije u potrazi je za volonterima za rad sa slijepim osobama u sklopu programa „Osjetimo život“, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.

Traži se po jedan volonter za svako od sljedećih volonterskih mjesta:

Voditelj kreativnih radionica

„Na kreativnim radionicama imat ćeš mogućnost kreativno se izraziti te probuditi maštu slijepih.

Rad će obuhvaćati: u suradnji s voditeljicom programa prilagođavanje već postojećih radionica te osmišljavanje novih, nabavku i pripremu materijala, vođenje radionica.

Prijavi se za ovo volontiranje ukoliko si kreativna osoba te možeš izdvojiti dva sata mjesečno.“

Videća pratnja na nordijskom hodanju

„Članovima Udruge potrebna je pomoć/videća pratnja u nordijskom hodanju.

Bavljenje sportskim aktivnostima povećava mobilnosti slijepih osoba i pozitivno utječe na njihovo zdravlje te doprinosi povećanju njihovog samopouzdanja. Druženjem i pomaganjem slijepoj osobi u sportskim aktivnostima, volonter pruža, ne samo pomoć, već i svoje prijateljstvo.

Udruga traži volontera koji će svaki utorak po jedan sat (tijekom travnja, svibnja, lipnja, rujna i listopada) hodati sa slijepim osobama u Perivoju Zrinskih.“

Voditelj radionica međusobnog osnaživanja slijepih žena

„Slijepe žene četiri puta godišnje sudjeluju na radionicama koje se provode s ciljem njihovog međusobnog osnaživanja.

Za vođenje ovih radionica tražimo volontera – socijalnog radnika, psihologa, rehabilitatora ili osobu slične struke.“

Voditelj književnog kluba

„Jednom mjesečno Udruga održava književni klub za članove na kojem oni čitaju, raspravljaju o knjigama, imaju mogućnost upoznavanja književnika i slično.

Tvoj posao će biti: čitati tijekom književnog kluba, moderirati rasprave o knjigama te u suradnji s voditeljicom programa dogovarati susrete s književnicima.

Za ovu poziciju tražimo književnog entuzijasta.“

Dakle, Udruga traži osobe za volontiranje koje su senzibilizirane prema slijepim osobama, kreativne, pouzdane, snalažljive, fleksibilne, druželjubive, komunikativne, proaktivne i strpljive.

– Pomoći ćeš slijepim osobama obogatiti slobodno vrijeme i time pridonijeti održavanju njihova aktivnog života. Imat ćeš mogućnost raditi na sebi usvajanjem novih znanja i vještina. Putem kontakta s članovima i djelatnicima Udruge upoznat ćeš se s načinom rada Udruge i karakteristikama rada sa slijepim osobama te steći nova iskustva i poznanstva. Volonterske sate upisat ćemo ti u volontersku knjižicu te, po želji, izdati potvrdu o volontiranju. Bit će ti pružena kontinuirana podrška koordinatorice volontera te, po potrebi, stručnih osoba, koje će ti biti na raspolaganju za pomoć i savjete tijekom volontiranja – poručuju iz Udruge slijepih Međimurske županije.

Za sve koje žele pomagati drugima, a ujedno raditi na sebi, mogu se prijaviti putem e-mail adrese: [email protected] ili na broj mobitela: 091/639-0005.

Nastavite čitati