Čakovčani će u iduće dvije godine dobiti novi gradski park. Naime, u kompleksu bivše vojarne revitalizirat će se park koji je do sada ostao neiskorišten zbog lošeg stanja.

Park je vrijedna prirodna baština, smješten u neposrednoj blizini centra Čakovca i dio je treće zaštićene zone kulturno-povijesnog urbanog kompleksa Čakovca. Park će se revitalizirati u stanište za ptice, drveće, biljke i insekte te će se urediti šetnica s klupama, amfiteatrom, informativnim pločama o važnosti očuvanja bioraznolikosti, a sve da bi građani Međimurske županije s ponosom na malom mjestu mogli uživati i baštiniti svoju očuvanu prirodu.

Radovi na parku bit će sufinancirani putem projekta „Eco Bridge“ koji je odobren u okviru 2. poziva „Interreg Va Hungary Croatia CBC Programme“.

Komentari

Komentara