Povežite se s nama

U fokusu

Zabranjeno je kretanje između županija bez propusnice, Stožer objavio najčešća pitanja i odgovore

Objavljeno:

- dana

Od ponoći pa sve do 8. siječnja 2021. godine zabranjeno je međužupanijsko putovanje bez propusnica.

Do njih je ovoga puta mnogo teže doći te je više od pola obrađenih zahtjeva odbijeno, što je u Skladu s najavama Stožera civilne zaštite RH, dok je predano oko 80.000 zahtjeva.

U Ravnateljstvu civilne zaštite stoga su postavili najčešća pitanja i odgovore vezane uz Odluku o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Hrvatskoj.

Treba li osoba koja se trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (dalje: Odluka,) zatekne u drugoj županiji prilikom povratka u županiju u kojoj ima prebivalište ili boravište, imati propusnicu?

Za povratak u županiju prebivališta ili boravišta propusnica nije potrebna.

Trebaju li djeca/maloljetne osobe imati propusnicu u slučaju napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište, ako je napuštaju zajedno s roditeljima?

Djeca / maloljetne osobe ne trebaju imati propusnicu u slučaju napuštanja županije, ako je napuštaju zajedno s roditeljima. Preporuča se županijskim stožerima civilne zaštite na propusnicama roditelja navesti imena maloljetne djece koja s njima putuju.

Mora li vozač taxi vozila imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima prebivalište ili boravište?

Vozač taxi vozila ne mora imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima prebivalište ili boravište, uz uvjet da prevozi stranku koja ima valjanu propusnicu. Ako je sam u vozilu ne može napuštati županiju bez propusnice.

Može li se dobiti propusnica radi obilaska starih roditelja u drugoj županiji?

Ne, jer to je rizik za širenje bolesti, a nije nužno neophodno.

Što ako se radi o teško bolesnom članu uže obitelji ako prijeti opasnost od smrti?

U takvom slučaju treba se, uz potvrdu liječnika, obratiti za propusnicu Ravnateljstvu civilne zaštite.

Treba li osoba koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu (npr. otac ili suprug prevozi zdravstvenu djelatnicu s posla odnosno na posao) imati propusnicu?

Osobi koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu izdaje se propusnica za tu svrhu.

Može li osoba dobiti propusnicu za skrb o starijim i nemoćnim osobama?

Osoba koja skrbi o starijim i nemoćnim osobama (čuvanje, skrb, njega i slično) može dobiti propusnicu, ako se uz zahtjev dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine ili službe socijalne skrbi, kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži propusnica potrebna skrb i njega.

Može li fizička osoba koja obavlja nužne poljoprivredne radove izvan svoje županije dobiti propusnicu?

Fizička osoba koja ima potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svoje županije može dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.

Mogu li članovi OPG-a dobiti  propusnicu ukoliko obavljaju nužne poslove izvan svoje županije?

Ako članovi OPG-a posjeduju  objekte ili zemljište u kojem  se obavlja ili koje je potrebno za obavljanje djelatnosti OPG-a  izvan područja županije na kojem imaju  prebivalište ili boravište, isti mogu dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.

Može li osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student servisa ili ugovora o djelu ostvariti pravo na propusnicu?

Osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student servisa ili ugovora o djelu, čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte ostvaruje pravo na propusnicu.

Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.

Može li osoba koja obavlja nužne i neophodne sezonske poslove ostvariti pravo na propusnicu?

Osoba koja obavlja sezonske poslove, čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte (poslodavce) ostvaruje pravo na propusnicu.

Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.

Je li uputnica za pregled dovoljna za napuštanje županije ili je potrebna i propusnica?

Ne, uputnica ili drugi dokument izdan od liječnika obiteljske medicine (npr. popis izdanih uputnica) je dokument koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje propusnice koji se podnosi županijskom stožeru?

Je li dobrovoljno davanje krvi razlog za dobivanje propusnice?

Ne.

Je li zakazani termin auto škole opravdani razlog za izdavanje propusnice?

Ne.

Može li osoba koja obavlja volonterski općekorisni rad ostvariti pravo na propusnicu?

Osobi koja obavlja volonterski općekorisni rad može se izdati  propusnica, ako je rad koji obavlja neophodan u razdoblju dok je Odluka na snazi.

Zahtjev za propusnicu podnosi osoba koja obavlja volonterski rad županijskom stožeru civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu udruge za koju obavlja općekorisni rad da je njezin rad neophodan u vrijeme dok je Odluka na snazi.

Može li se osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao izdati propusnica?

Osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao može se izdati propusnica, ako se taj rad neodgodivo mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na snazi.

Zahtjev za propusnicu podnosi član braniteljske udruge županijskom stožeru civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu braniteljske zadruge da se posao zbog kojeg traži propusnicu mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na snazi.

Može li osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u svom trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvariti pravo na propusnicu?

Osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvaruje pravo na propusnicu. Uz zahtjev, koji se podnosi županijskom stožeru prema mjestu prebivališta ili boravišta, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu obrta/tvrtke (npr. izvadak iz sudskog registra) i navesti razlog zašto je potrebna propusnica.

Tko podnosi zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće?

Zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće, podnosi radnik uz potvrdu poslodavca da mu je neophodan.

Tko podnosi i kako zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina, koji obavlja neophodan posao, a nema nijednu vjerodajnicu?

Zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina koji obavlja neophodan posao za poslodavca podnosi on sam Ravnateljstvu civilne zaštite, uz potvrdu poslodavca da mu je neophodan.

Tko izdaje propusnice dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koji su opravdani razlozi?

Županijski stožer prema mjestu prebivališta, a opravdani razlozi su poslovi koji su nužni i neophodni u vrijeme dok je Odluka na snazi.

Može li se dobiti propusnica zbog odlaska u drugu županiju na pogreb?

Može, ali samo u slučaju ako se radi o pogrebu člana najuže obitelji.

Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj u hotelu?

Osoba može dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj uz uvjet da posjeduje valjani dokaz o uplati za hotel ili drugi smještajni objekt kojem nije obustavljen rad. Uplata mora biti izvršena najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine).

Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni?

Osoba može dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni uz predočenje dokaza o sudjelovanju na natjecanju, a zahtjev za propusnicu se upućuje Ravnateljstvu civilne zaštite.

Može li osoba dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom?

Osoba može dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom uz predočenje dokaza iz sudske odluke.

Treba li stranim državljanima propusnica kada odlaze iz Republike Hrvatske ili putuju iz županije u kojoj ima boravište?

Stranom državljaninu koji boravi na području Republike Hrvatske i želi napustiti Republiku Hrvatsku ne treba propusnica, međutim stranac koji želi putovati izvan županije gdje boravi potrebna je propusnica, a treba ju zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.

Treba li stranom državljaninu propusnica od graničnog prijelaza s Republikom Hrvatskom do mjesta boravka u županiji?

Ne, ali strani državljani se mogu kretati najkraćim putem samo do mjesta gdje imaju osiguran smještaj. Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj ne mogu se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo propusnica im nije potrebna.

Treba li državljanima Republike Hrvatske propusnica kada dolaze iz inozemstva u Republiku Hrvatsku?

Ne, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Oni  se mogu kretati najkraćim putem do mjesta svog prebivališta u Republici Hrvatskoj, ali po povratku iz mjesta svog prebivališta u inozemstvo trebaju propusnicu izdanu od nadležnog županijskog stožera. Iznimno, ako naš državljanin ima prebivalište u inozemstvu, onda će mu na granici biti izdana propusnica do mjesta boravka u Republici Hrvatskoj (osiguranog smještaja). Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskog ne može se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo gdje ima prijavljeno prebivalište propusnica mu nije potrebna.

U fokusu

Varaždin: osigurano novih 30 milijuna europskih kuna za sortirnicu

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

U utorak, 9. ožujka 2021. godine u Gradskoj vijećnici je  gradonačelnik Ivan Čehok s velikim zadovoljstvom potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se iz EU fondova financira izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Riječ je o izgradnji i opremanju  sortirnice u ukupnoj vrijednosti 35.800.000 kuna od čega će Grad Varaždin zajedno s ostalim općinama dobiti bespovratno 30.400.000 kuna. To znači da je Grad Varaždin zajedno s još 19 jedinica lokalna samouprave dužan osigurati samo 10 posto ukupnih sredstava, a 90 posto sredstava osigurava  Europska unija.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok je po potpisivanju ugovora izjavio da je to jako važan objekt  i gospodarska djelatnost jer je riječ o gospodarenju otpadom, sortiranju različitih vrsta otpada.

– To će, prije svega, omogućiti gospodarenje otpadom u skladu s pravilima Europske unije, a donijet će  veću čistoću i urednost te brže zbrinjavanje otpada. Naravno, to će također dovesti do pojeftinjenja ukupne cijene zbrinjavanja otpada s obzirom na to da se sada mogu razvrstati i izdvojiti one frakcije otpada koje je moguće na tržištu i prodati. To je još jedan pokazatelj uspješnosti Grada Varaždina u privlačenju europskih novaca  s obzirom na to da je ovdje  riječ o devedesetpostotnom financiranju iz EU fondova, a na Grad Varaždin i drugih 19 jedinica otpada samo deset posto. Jednako tako je važno i kao gospodarska djelatnost s obzirom da se radi o gospodarskom objektu u kojem će se zaposliti novi radnici – rekao je gradonačelnik.

Lokacija sortirnice je uz postojeće reciklažno dvorište, a izgradnja će početi ove godine. Kako je navedeno, time Grad Varaždin zapravo zaokružuje taj važan komunalni proces.

Samo je desetak gradova u Hrvatskoj uspjelo aplicirati i dobiti sredstva za tu namjenu iz Europske unije što znači da je Grad Varaždin bio spreman na taj način zaokružiti jednu vrlo važnu djelatnost.

Nastavite čitati

U fokusu

Jasenka Friščić SDP-ova je kandidatkinja za gradonačelnicu Ivanca

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Gradska organizacija SDP-a Grada Ivanca 8. ožujka je prigodno, povodom Dana žena, ispred kina u Ivancu predstavila diplomiranu socijalnu radnicu Jasenku Friščić kao kandidatkinju za gradonačelnicu Ivanca na predstojećim lokalnim izborima.

Diplomirani inženjer građevine Dalibor Patekar SDP-ov kandidat za zamjenika gradonačelnika.

– Prvo zahvaljujem svojim prijateljima i stranačkim kolegicama i kolegama iz SDP-a koji su me podržali u nastojanju da istaknem svoju kandidaturu za gradonačelnicu Grada Ivanca. Da. Grad je lijep, ali smatram da postoji jako puno prostora za napredak i da moji suradnici koji me podržavaju i ja svakako možemo upravljati gradom bolje od ovoga. Imam iskustvo koje sam stekla u dugogodišnjem radu kroz Gradsko vijeće, kao član istog i u jednom razdoblju kao predsjednica Gradskog vijeća, kao član nekadašnjeg Poglavarstva i kao zamjenica gradonačelnika, ali koji rad se do sada možda i nije znalo politički ozbiljnije valorizirati u gradu. Naslušat ćemo se ovih dana programa od svih političkih opcija, no mi kao stranka okrenuli smo se sadašnjim problemima koji tište sve naše građane i zbog toga ćemo voditi računa o potrebama svih dobnih skupina – rekla je Friščić.

Najavila je da SDP želi osigurati besplatan i dostupan dječji vrtić za svu djecu predškolskog uzrasta na području cijelog Grada Ivanca. Uvesti jednosmjensku nastavu s produženim dnevnim boravkom za sve učenike za koje će to biti potrebno te još niz pomoći za građane iz svih skupina.

Potporu SDP-ovim kandidatima na lokalnim izborima došla je dati i saborska zastupnica, te predsjednica županijske organizacije SDP-a Barbara Antolić Vupora.

Nastavite čitati