U sklopu „Srijede u muzeju“ danas će se održati otvoreni razgovor na temu „Stari grad – kulisa i/ili kulturno dobro“ u palači Herzer u 19 sati.

Govorit će se o problematici korištenja javnog prostora u kompleksu varaždinskoga Staroga grada, u kojemu je posljednjih godina sve više manifestacija, djelomično i sa sadržajima dvojbenoga karaktera s obzirom na njihov smještaj u kulturno-povijesnu cjelinu.

Raspravljat će se o tome kako pomiriti zahtjeve struke vezane uz zaštićena kulturna dobra s turističko-komercijalnim zahtjevima, s posebnim osvrtom na nedavno završeni projekt u sklopu Adventa.

U programu će sudjelovati zamjenica varaždinskoga gradonačelnika Sandra Malenica, viša stručna savjetnica i konzervatorica za nepokretna kulturna dobra u Konzervatorskom odjelu u Varaždinu Ivana Peškan, direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth i muzejska savjetnica u Gradskome muzeju Varaždin Ljerka Šimunić.

Moderator je mr. Ivan Mesek, ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin.

Ulaz je besplatan.

Komentari

Komentara